Poszerzenie granic Przemyśla

  • List do Premiera Donalda Tuska ws. poszerzenia granic Przemyśla

    Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." proszą o zmianę decyzji w sprawie poszerzenia granic miasta Przemyśla. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na przyłączenie sołectwa Krówniki ponieważ uważamy, że jest to duża szansa na przyspieszenie rozwoju miasta z korzyścią dla jego mieszkańców i sołectwa Krówniki.

  • Inwestycje w mieście

    Inwestycje w mieście, to nie tylko zadania związane z budową dróg, wodociągów, kanalizacji. Z nich korzystają ci, których bezpośrednio to dotyczy.

  • Wspólna sieć szkół

    Powstanie jednej, wspólnej sieci szkół podstawowych i gimnazjów pozwoli na większe możliwości dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.