Przykład Kruhela Wielkiegio - porozumienie i jego realizacja

Piątek, 15 stycznia 2010

Zobacz umowę społeczną jaką zawarli mieszkańcy Kruhela Wielkiego z władzami samorządowymi miasta Przemyśla w sprawie realizacji inwestycji komunalnych na terenie sołectwa po włączeniu w granice miasta.

Prezentujemy poniżej treść porozumienia z mieszkańcami miejscowości Kruhel Wielki przyłączonego do miasta z dniem 01.01.2010 rok. Miasto zaplanowało już środki finansowe na realizację poniższych zobowiązań. W harmonogramie udzielania zamówień w referacie inwestycji ujęto w 2010 rok następujące zadania dla Kruhela Wielkiego. Harmonogram zamówień dostępny także w formacie PDF z podpisami odpowiedzialnych za inwestycje urzędników.

Lp.

Przedmiot

zamówienia

Proponowany tryb postępowania

Szacunkowa wartość zamówienia

Proponowany termin wszczęcia postępowania

powyżej 14 000 EUR

7.

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kruhel Wielki dokumentacja + realizacja

Przetarg nieograniczony

600 000

Luty (dok) Wrzesień ( realizacja)

23.

Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki Opracowanie dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony

300 000

luty

Wynika z tego, że mieszkańcy Kruhela Wielkiego mają szanse na uzuskanie niewątpliwych korzyści już w nabliższym czasie. Na podstawie Kruhela można wnioskować, że podobne inwestycje mogą też dotyczyć planowanych do przyłączenia nowych sołectw.


Treść porozumienia:


POROZUMIENIE

 

Zawarte pomiędzy władzami samorządowymi miasta Przemyśla a mieszkańcami sołectwa   Kruhel Wielki  dotyczące  realizacji  inwestycji  komunalnych  na terenie sołectwa po włączeniu w granice miasta.

1. Władze samorządowe Przemyśla w porozumieniu z mieszkańcami sołectwa Kruhel Wielki zobowiązują się w przypadku włączenia w granice miasta ww. sołectwa do zrealizowania zadań inwestycyjnych obejmujących:

  • budowę kanalizacji o długości 3.2 km
  • budowę wodociągu o długości 3.2 km
  • budowę przepompowni wody
  • budowę drogi wraz z oświetleniem ulicznym po zakończeniu robót wodno­kanalizacyjnych - 3.2 km

poprzez wpisanie tych zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i zabezpieczenie stosownych środków na ten cel w budżecie miasta od 2010 roku. Wykonanie powyższych zadań przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą przetargową, zakładając 2 letni cykl realizacyjny.

2. Jednocześnie władze samorządowe Przemyśla potwierdzają, że z tytułu wymiany dokumentów prowadzonych z powodu zmiany adresu tj. dowodów osobistych, praw jazdy jak i dowodów rejestracyjnych nie będą pobierane opłaty.

3. Prezydent Miasta podejmie działania zmierzające do obniżenia stawki podatku rolnego w oparciu o ceny skupu żyta, ogłaszane corocznie w komunikacie Prezesa GUS.

Robert Choma                                                                                   Marek Rząsa

Prezydent Miasta Przemyśla                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w PrzemyśluPrzemyśl, dnia 03.02.2009 r.


Harmonogram zamówień inwestycji w 2010 roku (PDF)


Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym