Turystyczny Przemyśl

  • Wakacyjny Konkurs Historyczny: Żydzi w Przemyślu

    Kolejne, siódme już pytanie Wakacyjnego Konkursu Historycznego, poświęcone jest społeczności żydowskiej. Pytanie zadaje Pan Jacek Błoński, autor wielu publikacji na temat Przemyśla m.in. "Zaginiony świat. Historia Żydów przemyskich."

  • Dobra kultury a rozwój turystyki. Analizy w skali miasta Przemyśla

    W kolejnym artykule prezentującym pracę dyplomową architekt Diany Polkowskiej pt. "Dobra kultury a rozwój turystyki. Studia nad kształtowaniem przestrzeni i krajobrazu miasta Przemyśla" można przeczytać o materiałach wyjściowych służących do analizy skali miasta. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: "Kierunki rozwoju Przemyśla blokadą czy szansą rozwoju turystyki?". W tej części pracy opisane są także najważniejsze zabytki miasta.

  • Czy Przemyśl wykorzystuje potencjał miasta turystycznego?

    Od wielu lat słyszymy o rozwoju turystyki w Przemyślu, jako gałęzi gospodarki, która ma przysporzyć miastu i lokalnej społeczności wymierne korzyści. Przemyśl może się pochwalić rzadko spotykanym potencjałem turystycznym i ma być prężnym ośrodkiem turystycznym. Taką wizję przedstawia dokument „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015”, w którym dokonano analizy stanu obecnego i metod, które mają doprowadzić do realizacji tej wizji. Jakie możliwości rozwoju turystyki określa strategia dla Miasta Przemyśla? Czy strategia jest realizowana prawidłowo i zmierza w kierunku urzeczywistnienia turystycznej wizji miasta Przemyśla, jakim widzą nasze miasto w 2015 roku autorzy strategii?