Podziękowania

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania portalu Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla, a w szczególności Grzegorzowi Gąsakowi i Mariuszowi Wójcikowi z firmy projektującej strony internetowe vertoo.pl za nieodpłatne przygotowanie serwisu oraz jednemu z najlepszych fotografów w naszym mieście - Tomaszowi Trojnarowi (www.tomektrojnar.com) za darmowe udostępnienie zdjęć na stronę główną.