Wyrównajmy ścieżki rowerowe

  • Wyrównajmy ścieżki rowerowe

    Wyrównajmy ścieżki rowerowe

    Wnioskowaliśmy w poprzednim roku o budowę "Śródmiejskiej ścieżki pieszo-rowerowej" z kładką na Sanie. Tym razem proponujemy władzom miasta i Zarządowi Dróg Miejskich współpracę w zakresie wdrożenia standardów projektowania i budowy ścieżek rowerowych. Chcielibyśmy, aby przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących interesy rowerzystów mieli wpływ na rozwój i jakość infrastruktury rowerowej. Jednym z pierwszych postulatów jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż budowanej obwodnicy z wykorzystaniem mas bitumicznych zamiast nielubianej przez rowerzystów kostki brukowej. Prezentujemy treść pisma adresowanego do Prezydenta Przemyśla.