Tag: zamek Kazimierzowski

  • Czy Przemyśl wykorzystuje potencjał miasta turystycznego?

    Od wielu lat słyszymy o rozwoju turystyki w Przemyślu, jako gałęzi gospodarki, która ma przysporzyć miastu i lokalnej społeczności wymierne korzyści. Przemyśl może się pochwalić rzadko spotykanym potencjałem turystycznym i ma być prężnym ośrodkiem turystycznym. Taką wizję przedstawia dokument „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015”, w którym dokonano analizy stanu obecnego i metod, które mają doprowadzić do realizacji tej wizji. Jakie możliwości rozwoju turystyki określa strategia dla Miasta Przemyśla? Czy strategia jest realizowana prawidłowo i zmierza w kierunku urzeczywistnienia turystycznej wizji miasta Przemyśla, jakim widzą nasze miasto w 2015 roku autorzy strategii?

  • Rewitalizacja zamku Kazimierzowskiego

    Dzięki pracom modernizacyjnym Zamek Kazimerzowski zyska nowe atrakcje m.in. amfiteatr, rezerwat archeologiczny czy sale teatralną wzorowaną na tej z okresu międzywojennego.