Rewitalizacja zamku Kazimierzowskiego

Wtorek, 14 lipca 2009

Dzięki pracom modernizacyjnym Zamek Kazimerzowski zyska nowe atrakcje m.in. amfiteatr, rezerwat archeologiczny czy sale teatralną wzorowaną na tej z okresu międzywojennego.

Projekt „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu” polega na zabezpieczeniu oraz zagospodarowaniu Zamku i obejmuje następujący zakres prac:

- modernizacja drogi dojazdowej i placu w obrębie wzgórza zamkowego (na działce ewidencyjnej Zamku) oraz dróg i chodników w obrębie dziedzińca zamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie i iluminacja dziedzińca),

- adaptacja pomieszczeń na część hotelową wraz z wykonaniem dwóch kondygnacji nadbudowy hotelu, w tym demontaż kotłowni i wykonanie restauracji wraz z zapleczem,

- modernizacja części teatralnej i wystawienniczej (strefa muzealna), w tym zmodernizowanie pomieszczeń zaplecza teatru (garderoby, magazyny rekwizytów, szatni oraz pomieszczenia sanitarne),

- restauracja rezerwatu archeologicznego: palatium i rotundy (strefa ekspozycyjna),

- budowa amfiteatru dziedzińcowego wewnętrznego oraz odtworzenie rysunku rzutu cerkwi Wołodara wkomponowanego w utwardzoną kamienną posadzkę dziedzińca,

- wykonanie odwodnienia zewnętrznego oraz wykonanie rekonstrukcji tynków.

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego

 

 

źródło: http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/nasze_miasto/629/630/4711.html

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: