List do Premiera Donalda Tuska ws. poszerzenia granic Przemyśla

Piątek, 6 sierpnia 2010

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." proszą o zmianę decyzji w sprawie poszerzenia granic miasta Przemyśla. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na przyłączenie sołectwa Krówniki ponieważ uważamy, że jest to duża szansa na przyspieszenie rozwoju miasta z korzyścią dla jego mieszkańców i sołectwa Krówniki.

Logo FRP

Logo PSRH "X D.O.K"

 

Przemyśl, dnia 04.08.2010r.

 

 

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

 

 

Mieszkańcy miasta Przemyśla działający w organizacjach społecznych:

  • Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla
  • Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K."

pragną zaprezentować swoje stanowisko w sprawie odrzucenia na posiedzeniu rządu wniosku samorządu miasta Przemyśla o przyłączenie do miasta sołectwa Krówniki.


Niestety pomimo pozytywnego wyniku konsultacji wśród mieszkańców wsi oraz mieszkańców Przemyśla i sprzyjającej opinii wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego, Rząd Pana Premiera nie wyraził akceptacji dla tego wniosku.


Z dużym zaskoczeniem zareagowaliśmy na decyzję rządu blokującą rozwój naszego miasta, czyli lepszych perspektyw dla jego obecnych i nowych mieszkańców. Miasto Przemyśl ma ograniczone możliwości udostępnienia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów w obecnych granicach administracyjnych. Sołectwo Krówniki jest dobrze skomunikowane z główną drogą wyjazdową z Przemyśla, czyli drogą krajową nr 28 w kierunku przejścia granicznego w Medyce i posiada duży obszar, który mógłby być przeznaczony dla ewentualnych przedsiębiorców. Samorząd miasta od wielu lat podejmuje działania zmierzające do lepszego połączenia miasta z siecią dróg krajowych, co powinno przyciągnąć nowych inwestorów. W związku z tym rozpoczynana jest w tym roku budowa północno-wschodniej obwodnicy miasta. Jest to ogromny ciężar do udźwignięcia dla budżetu miasta biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych wynoszącą około 50% kosztów inwestycji w wysokości 330 mln zł. Gmina Miejska Przemyśl w bieżącym roku oddała do użytku most drogowy o zwiększonej nośności na rzece Wiar oraz rozpoczyna gruntowną modernizację ulicy dojazdowej do miejscowości Krówniki, co zdecydowanie polepszy połączenia drogowe tego sołectwa z centrum miasta i drogą krajową.

Zadania te mają zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miasta poprzez lepsze udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych, także w Krównikach, które mogłyby stać się dzielnicą miasta, w której będą lokalizowane nowe inwestycje generujące miejsca pracy. Gdyby miastu dano taką szansę rozwojową, na pewno ma większe możliwości organizacyjne i finansowe uzbrojenia terenów dla potencjalnych inwestorów niż Gmina Wiejska Przemyśl. Przy dużym bezrobociu panującym w naszym mieście i okolicznych gminach, każdy duży inwestor i nowe miejsca pracy są niezbędne dla rozwoju lokalnej społeczności, która w tym mieście pracuje, uczy się i robi zakupy. Są to także mieszkańcy okolicznych gmin wiejskich, którzy realizują swoje potrzeby życiowe w Przemyślu. Miasto i jego mieszkańcy wiążą, więc duże nadzieje z poszerzeniem granic miasta.

Inwestycje drogowe i większe możliwości miasta widzą także mieszkańcy Krównik. Mogło to także zadecydować o wyrażeniu przez nich pozytywnej opinii o woli przystąpienia do miasta. Prosimy, więc o uszanowanie zdania mieszkańców Krównik zaprezentowanego w demokratycznych konsultacjach społecznych, a także opinii przemyślan także popierających projekt powiększenia ich miasta. Wybór obywateli powinien być ważniejszy niż negatywna opinia urzędników samorządu gminy wiejskiej i powiatu.

Członkowie organizacji społecznych podpisujących się po tym pismem proszą Prezesa Rady Ministrów o zmianę decyzji rządu i zezwolenie na przyłączenie sołectwa Krówniki do miasta Przemyśla.

Prosimy o wsparcie działań Samorządu Przemyśla mających na celu rozwój gospodarczy miasta, a przez to polepszenie jakości życia jego mieszkańców. Mamy nadzieję, że obecny Rząd, który zmierza w swoich pracach do zwiększania rozwoju gospodarczego Polski wspomoże także rozwój naszego ukochanego miasta, z którym młodzi mieszkańcy wiążą swoją przyszłość. Prosimy, więc o wyrażenie zgody na przyłączenie sołectwa Krówniki do Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Z poważaniem
Członkowie stowarzyszeń
i mieszkańcy miasta Przemyśla

 

 

Do wiadomości:

  • Prezydent Przemyśla
  • Rada Miejska
  • Media

 

 

W załączeniu prezentujemy zeskanowane pismo z podpisami członków obu stowarzyszeń: List do Premiera z podpisami

 

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym