Poszerzenie granic Przemyśla

  • Planowanie przestrzenne

    To prawda, że ponad połowa terenów w Przemyślu to użytki rolne, ale dużym uproszczeniem jest twierdzenie, że wszystkie „nadają się one do inwestowania, należy je tylko uzbroić”.

  • Dlaczego powiększamy miasto ?

    Zamiana granic miasta Przemyśla nie jest obecnie kwestią mody lub tendencji do ekspansji mieszkańców miasta Przemyśla, nie jest również powodowana ambicją zamieszkania w dużym mieście. Jest niezbędna dla zapewnienia warunków rozwoju zarówno miasta jak i gmin sąsiadujących.