Planowanie przestrzenne

Wtorek, 12 stycznia 2010

To prawda, że ponad połowa terenów w Przemyślu to użytki rolne, ale dużym uproszczeniem jest twierdzenie, że wszystkie „nadają się one do inwestowania, należy je tylko uzbroić”.

To prawda, że ponad połowa terenów w Przemyślu to użytki rolne, ale dużym uproszczeniem jest twierdzenie, że wszystkie „nadają się one do inwestowania, należy je tylko uzbroić”. Do tzw. „użytków rolnych” zaliczają się przecież m.in. ogródki przydomowe i działkowe oraz budynki mieszkalne i inne służące produkcji rolnej. Dużym krokiem do pełnego wykorzystania terenów dogodnych dla inwestowania, są prowadzone i zakończone prace z zakresu planowania przestrzennego:

  • Zabezpieczeniem terenów pod obiekty handlowe i galerie handlowo usługowe są wykonane i uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego wielkopowierzchniowych obiektów handlowych „Jagielońska”, „Cegielnia”, „Konopnickiej”, „Lwowska II”, „Lwowska III”, „Garbarze”. Daje to pewność ich powstania w najbliższym czasie, a inwestycje te są przygotowane właśnie z myślą o wszystkich mieszkańcach Przemyśla i okolic. Efekty powstania tych planów są już widoczne. Powstały obiekty wielkopowierzchniowe CASTORAMA, TESCO, w trakcie budowy jest GALERIA LWOWSKA w której znajdzie się market branży AGD-RTV - MediaMarkt wraz z marketem spożywczym. W planie jest też GALERIA „Karmina” przy ulicy Lwowskiej, której inwestorem jest francuska firma Mayland Real Estate.
  • wykonano i uchwalono również Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozwój inwestycji związanych z rozwojem gospodarczym i przemysłowym „Bakończycka III” i „Słowackiego I”, gwarantujących zatrudnienie dla mieszkańców Przemyśla oraz podniesienia poziomu ich życia (w harmonogramie udzielania zamówień na 2010 roku referatu inwestycji ujęto zadania dotyczące uzbrojenia terenów pod inwestycje – pozycje nr 5 i 22).
  • wykonano dla potrzeb mieszkańców Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zabezpieczające tereny mieszkaniowe, rekreacyjne, sportowe, akademickie i związane z innymi usługami. Skierowane do realizacji i dalej prowadzone są prace nad sporządzeniem kolejnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, między innymi „Akademia Wschodnioeuropejska”.
  • wykonano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Berka Joselewicza – Muzeum”, który umożliwił realizację nowego gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej stanowiącego obiekt rozwoju kultury dla mieszkańców Przemyśla i okolic i prowadzone są prace przy kolejnym planie dla tego obszaru „Berka Joselewicza – Rybi Plac” stanowiącego zabezpieczenie dla inwestycji handlowych i kultury w centrum miasta.
  • uchwalono MPZP Południowo - Wschodniej Obwodnicy miasta, której realizacja przewidywana jest w najbliższych latach. Ułatwi ona komunikację między innymi miejscowości Malhowice, Hermanowice, Stanisławczyk, Krówniki z Przemyślem a także umożliwi płynny wyjazd z ominięciem centrum miasta w kierunku Rzeszowa, Warszawy, Krakowa czy Lublina.
    Bezpośrednie sąsiedztwo z granicą państwa pozwoli na włączenie do projektu obwodnicy odcinka położonego poza aktualnymi granicami miasta, czyli drogi wojewódzkiej nr 885.
  • zaplanowane są prace nad ulicą obwodową umożliwiającą skomunikowanie miejscowości Ostrów, Kuńkowce, Łętownia i Bełwin z drogą krajową nr. 77 w kierunku Rzeszowa, Warszawy, Krakowa czy Lublina oraz z drogą krajową nr. 28 w kierunku Sanoka, Krosna i Nowego Sącza ale także Koszyc i Budapesztu. Przewiduje się również, że nastąpi dobre skomunikowanie miejscowości Buszkowice i Buszkowiczki poprzez projektowanie zjazdy i drogi (są one już w opracowaniu technicznym) łączące z północno wschodnią obwodnicą miasta Przemyśla. Umożliwi to także lepszą komunikację tych miejscowości z Przemyślem, Rzeszowem, Warszawą, Krakowem i Lublinem.

 

Tabela przedstawiająca uchwalone MPZP w latach 2007-2009:

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone w latach 2007-2009 Uwagi Linki do powiązanych artykułów na stronie www.frp.com.pl
Lipowica I
Winna Góra I
Oczka Wodne I/05
Wysockiego IV/04
Mały Rynek
Wysockiego III/04
Garbarze - Wybrzeże
Rynek 05/06
Herburtów II/05
Garbarze - Galeria
Lwowska III centra handlowe Castorama, Galeria Lwowska z Media Markt

Hipermarket Castorama

Galeria Lwowska

Lwowska II Galeria Mayland Galeria Karmina
Herburtów III
Konopnickiej
Południowo-wschodnia Obwodnica Miasta Przemyśla Obwodnica od ul. Lwowskiej do Słowackiego
Cegielnia Centrum Handlowe Cegielnia

 

 

Przygotowano też "Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla na lata 2009-2012 z perspektywą 2017" zaprezentowany na poniższej mapie.

Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla na lata 2009-2012 z perspektywą 2017

na podstawie: www.przemysl.plZapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym