• Pomalujmy przemyskie autobusy

  Wygląd pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji jest niejednolity i na pewno nie może stanowić wizytówki zarówno dla przewoźnika jak i dla miasta, zatem konieczne jest zaprojektowanie szablonu, który mógłby jednoznacznie identyfikować tabor MZK i stanowić reklamę Przemyśla.

 • Szybka Kolej Miejska w Przemyślu ?

  Czy jest szansa, by po przemyskich torach mknęły szynobusy ? Przeczytaj pismo  jakie w tej sprawie wystosowało Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla do Prezydenta Miasta Przemyśla.

 • Planowane inwestycje transportowe na lata 2007-2013

  Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007-2013. Określone są w nim kierunki rozwoju szeroko rozumianego transportu, tj. budowy dróg, komunikacji publicznej, dworców autobusowych i kolejowych, tras rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej.

 • Inwestycje w mieście

  Inwestycje w mieście, to nie tylko zadania związane z budową dróg, wodociągów, kanalizacji. Z nich korzystają ci, których bezpośrednio to dotyczy.