Szybka Kolej Miejska w Przemyślu ?

Środa, 3 marca 2010

Czy jest szansa, by po przemyskich torach mknęły szynobusy ? Przeczytaj pismo  jakie w tej sprawie wystosowało Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla do Prezydenta Miasta Przemyśla.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla przedstawiło Prezydentowi Przemyśla propozycję budowy Przemyskiej Szybkiej Kolei Miejskiej (PSKM). Pismo z dnia 14 grudnia 2009 podsumowuje wpisy forumowiczów, którzy wyrazili zainteresowanie wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej do budowy kolei miejskiej. Pomysł zrodził się w dziale „Infrastruktura i Transport w Przemyślu / Twoje pomysły w wątku „Tramwaje”.


W przedstawionym piśmie prezentujemy proponowane trasy przejazdu szynobusów, możliwe przystanki oraz celowość realizacji. Szczegóły znajdziecie Państwo w piśmie, które zamieszczamy na forum w wątku opisanym powyżej, którego nazwę zmieniamy na „Przemyska Szybka Kolej Miejska”.

Plan PSKM oraz przykładowy harmonogram realizacji.

 

Plan Przemyskiej Szybkiej Kolei Miejskiej

I Etap Budowy Komunikacji Opartej o szynobusy
Na początek mile widziane 3 linie szynobusów – zaznaczone kolorem czerwonym:
Linia nr 1 z Buszkowic (lub od Żurawicy) na ulicę Lwowską – koniec trasy naprzeciwko ul. Ofiar Katynia,
Linia nr 2 z Buszkowic (lub od Żurawicy) na Bakończyce – koniec trasy w pobliżu przejazdu kolejowego na Bakończycach (blisko PWSW),
Linia nr 3 od przystanku naprzeciwko ul. Ofiar Katynia (nr 7), poprzez przystanek nr 6 i 8, koniec trasy w pobliżu przejazdu kolejowego na Bakończycach (blisko PWSW - przystanek nr 9).

Przystanki na trasach zaznaczone kolorem ciemno niebieskim:

• Żurawica i Buszkowice (niepokazane na mapie)

1 - Dworzec Zasanie

2 - przystanek "Stacja przesiadkowa" ul. 22 stycznia (przed mostem kolejowym). W tym miejscu powinna powstać zatoczka autobusowa, do której kursowałyby autobusy z osiedli przy ul. Grunwaldzkiej, Glazera, 3-go Maja. Tylko dla autobusów z ul. 3-go Maja skręt w prawo w ulicę Długosza (obok Placu Orląt Przemyskich), z wydzielonym pasem do skrętu w tą ulicę z Placu Konstytucji. Dogodnym rozwiązaniem dla chcących przejść na ulicę Sportową byłaby kładka dla pieszych i rowerzystów przy moście (były plany remontu lub budowy nowego mostu przez PKP, więc przy okazji możnaby wybudować kładkę),

3 - Dworzec Kolejowy Główny – powinien to być 1 peron od strony dworca, przy którym na Placu Legionów należy reaktywować przystanek dla autobusów obsługujących linie autobusowe w kierunku, np. Słowackiego, Zielonki.

4 - przystanek "ul Konarskiego" – z tego przystanku dogodne dojście w rejon ulicy Dworskiego i Mickiewicza. Jeżeli byłaby możliwość pozyskania terenu od PKP, to ten przystanek mógłby zastąpić poprzedni na Dworcu Głównym. W tym miejscu mógłby powstać także przystanek autobusowy zamiast przystanku przed Dworcem Gł.

5 - przystanek "ul. Mariacka",
6 - przystanek "Castorama-MediaMarkt"
7 - przystanek "ul. Ofiar Katynia"
8 - przystanek "ul. Nestora" – w pobliżu szkół zawodowych przy ulicy Dworskiego
9 - przystanek "ul. Bakończycka" – PWSW


II Etap Budowy Komunikacji Opartej o Szynobusy

• Przedłużenie linii od przystanku na przeciwko „ul. Ofiar Katynia” do Krównik, które po przyłączeniu do miasta są potencjalnym terenem budowy nowych osiedli mieszkaniowych.
• Przedłużenie linii od przystanku naprzeciwko PWSW do przystanku przy skrzyżowaniu ulic Obozowej i Słowackiego w pobliżu terenu przeznaczonego pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Między tymi przystankami mamy mnóstwo niewykorzystanego terenu pod zabudowę. Pomiędzy ulicą Słowackiego, a Sielecką tereny przeznaczone są głównie pod inwestycje przemysłowe. W przypadku powstania, w tym rejonie nowych miejsc pracy ułatwiony byłby dojazd do nich.


Trasy do realizacji w ramach II etapu zaznaczono na niebiesko, a przykładowe 2 przystanki kolorem czerwonym. Kolorem zielonym zaznaczono krótkie odcinki torów do wybudowania.

 

Zobacz list wystosowany do Prezydenta Miasta Przemyśla ws. Przemyskiej Szybkiej Kolei Miejskiej


Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym