Aktualności

  1. Podziękowania

    Podziękowania

    Podziękowania dla osób i instytucji, które wsparły Stowarzyszenie w wykonaniu muralu przy ulicy Mickiewicza 17 w Przemyślu.