Jaka przyszłość dla kolejowej przeprawy mostowej na Sanie?

O przemyskim moście kolejowym w ostatnich dniach jest coraz głośniej. Po wielu latach zaniedbań, PKP PLK postanowiło skupić swoją uwagę na sędziwym moście w przemyskim grodzie. I na tym niestety dobre informacje się kończą, gdyż most zaplanowano wyburzyć i zastąpić nową konstrukcją o współczesnym wyglądzie. Powodów tak zdecydowanego działania jest wiele, przede wszystkim bardzo zły stan techniczny elementów przeprawy takich jak: przęsła, filary czy przyczółki oraz spore ograniczenia eksploatacyjne w postaci braku wymaganej obecnymi przepisami skrajni i nośności.

Z informacji jakie uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Pana Marcina Radochońskiego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 9 „Krasińskiego” na jego zapytanie skierowane do Prezydenta Miasta Przemyśla o przyszłość mostu kolejowego wynika, iż Wydział Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Przemyśla trzykrotnie występował do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie z prośbą o przedstawienie dokumentacji projektowej remontu mostu, z uwzględnieniem w projekcie kładki pieszo-rowerowej, dołączonej do istniejącej konstrukcji oraz kosztów realizacji tego zadania. Prośba ta została ponowiona 16 marca tego roku w związku z informacją PKP o opracowaniu dokumentacji projektowej. Następstwem wymiany pism pomiędzy instytucjami było spotkanie do jakiego doszło w dniu 14 kwietnia z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych S.A., przy udziale Janusza Hamryszczaka Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla i Naczelników z Wydziałów Architektury i Ochrony Środowiska,  Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Rozwoju Inwestycji i Funduszy Europejskich.  Podczas spotkania zostało poruszonych wiele ciekawych kwestii dotyczących istniejącego stanu technicznego mostu, możliwości wykorzystania obecnej konstrukcji jak również planów na przyszłość. W opinii przedstawionej przez Mieczysława Borowca – Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Rzeszowie most obecnie znajduje się w fatalnym stanie technicznym i koniecznie wymaga remontu, jednak jego położenie w obszarze Natura2000 wymaga dodatkowych zezwoleń m.in. raportu oddziaływania na środowisko czy pozwolenia konserwatorskiego.


Za przykład realizacji podobnego remontu podał most w Tryńczy. Dyrektor Borowiec zaznaczył, że nowa przeprawa mostowa po wykonaniu wstępnych pomiarów będzie usytuowana w tym samym miejscu co obecnie. Na zabytkowy charakter mostu i możliwości jego wykorzystania zwróciła uwagę Beata Kot Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków, idąc za tym Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Jacek Cielecki zaproponował, by zachować jedną z części XIX-wiecznej przeprawy poprzez przesunięcie jej wzdłuż osi rzeki i wykorzystania dla ruchu pieszego lub ruchu pieszo-rowerowego. Notabene koncepcja ta wpisuje się w projekt „Śródmiejskiej ścieżki pieszo-rowerowej” postulowany przez Forum Rozwoju Przemyśla już w 2010 roku.

Na potrzebę uzyskania niezbędnych pozwoleń (m.in. służb konserwatorskich) przy przeznaczeniu obecnego mostu na kładkę zwrócił uwagę Andrzej Stasicki Naczelnik Wydziału Komunikacji. W jego zainteresowaniu leżała również kwestia sposobu oddzielenia ruchu pieszego od ruchu kolejowego, a także kosztów remontu mostu i jego utrzymania jakie będzie ponosić miasto. Natomiast Zbigniew Cudnik Naczelnik Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska zwrócił się do przedstawicieli PKP PLK S.A. o przygotowanie koncepcji wyglądu nowego mostu, zaś Zastępca Prezydenta poprosił o rozwiązanie, które wpłynęłoby na poprawę ruchu kolejowego w Przemyślu oraz przepustowości mostu.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie zaznaczył, że nowa konstrukcja pozwoliłaby na przejazdy z większą prędkością przez nowocześniejsze pociągi. Poinformował również zgromadzonych o kolejnych remontach wiaduktów m.in. przy ulicy Krasińskiego, a w przyszłym roku przebudowę nawierzchni przy ulicy Mariackiej. Zgodził się także na propozycje kierowane przez władze miasta dotyczące opracowania przez PKP PLK koncepcji nowego mostu na rzece San, uwzględniając pas pieszo-rowerowy, nad którym zostanie zawieszona historyczna konstrukcja mostu (kratownica).

Konsekwencją tego spotkania było ogłoszenie przez PKP PLK przetargu na przegląd specjalny dwóch mostów, w tym przemyskiego! Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określił zakres wykonanej ekspertyzy, która powinna dać odpowiedź na pytania odnoszące się do przyszłości przeprawy. Jednak najbardziej intrygujący zapis znalazł się w końcowej części ogłoszenia, mówiący o sporządzeniu koncepcji, która przewiduje możliwość pozostawienia istniejącej zabytkowej konstrukcji oraz przebudowę układu geometrycznego torów w obrębie obiektu dla uzyskania wyższych prędkości przejazdu pociągów. Można przypuszczać że na zaawansowanym etapie rozważana jest koncepcja pozostawienia obecnego mostu, lub przynajmniej jego części i zaadoptowanie jej na kładkę tak potrzebną w tym miejscu mieszkańcom Przemyśla. Natomiast nowy most znalazłby się w innej lokalizacji. Najprawdopodobniej obok starej przeprawy.

Odpowiedź na te pytania powinniśmy dostać w połowie lipca, gdyż wtedy mija termin wykonania ekspertyzy. Nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość. 

 Opracował: Spy / Kostek

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym