Aktualności

  1. Przemyśl ponownie miastem wojewódzkim ?

    Przemyśl ponownie miastem wojewódzkim ?

    Raport Instytutu Sobieskiego "Korekta układu województw", jest próbą uporządkowania struktury administracyjnej kraju z zachowaniem regionalnej równowagi rozwojowej. Opracowanie wykazuje błędy obecnego podziału i sugeruje kierunek zmian proponując nowe warianty podziału a jednocześnie jest zaczynem publicznej debaty dotyczącej konieczności wdrożenia pełzającej reformy. W trzech z czterech wariantów Przemyśl zyskuje na znaczeniu, dlatego warto pochylić się nad materiałem i wykorzystać zawarte tezy dla dobra i rozwoju miasta i Ziemi Przemyskiej - pisze Mirosław Bar w analizie powyższego raportu.