Aktualności

 1. Przemyska szansa

  Przemyska szansa

  Jakie perspektywy rozwojowe stwarza przygraniczne położenie Przemyśla w nowej sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej, z którą w chwili obecnej mamy do czynienia. Czy i jak nasze miasto wykorzysta posiadane zasoby i potencjał osobowy ludności miasta i regionu - te kwestie porusza Mirosław Bar w felietonie "Przemyska szansa".

 2. Położenie i demografia a rozwój miasta

  Położenie i demografia a rozwój miasta

  O rozwoju określonej struktury administracyjnej jaką jest miasto w dużym stopniu decyduje demografia, nie tylko danego ośrodka ale również demografia terenu, która w przypadku okolic Przemyśla kształtuje się niekorzystnie - pisze w kolejnym felietonie Mirosław Bar.

 3. Metropolia drenuje Przemyśl

  Metropolia drenuje Przemyśl

  "Rozwój nawet niewielkiej metropolii zwanej metropolią drugiej kategorii jaką staje się Rzeszów, prowadzi do marginalizacji jego dalszego otoczenia. Jest to idealny przykład beneficjenta statusu wojewódzkiego, który przed 1945 rokiem był ośrodkiem znacznie słabszym od Przemyśla" - pisze w swoim felietonie Mirosław Bar.