Podziękowania

          Po sporym zainteresowaniu i pozytywnym przez Was odbiorze muralu przy ulicy Mickiewicza 17 przystępujemy powoli do prac nad koleją edycją tego projektu. Chcielibyśmy jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim tym osobom i instytucjom, które wsparły nas w powstaniu muralu przy ul. Mickiewicza 17. W szczególności dziękujemy Pani Beacie Kot - Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za pozytywne uzgodnienie projektu, Prezesowi Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości Panu Marianowi Oziembłowskiemu za udostępnienie ściany kamienicy, Poczcie Polskiej za zgodę na wejście w teren placówki, a przede wszystkim pracownikom Zarządu Dróg Miejskich, którzy wykazali się niebywałym profesjonalizmem i zaangażowaniem w naszą sprawę. Dzięki ich pomocy udało się zrealizować projekt oraz na bieżąco rozwiązywać nieoczekiwane utrudnienia. Dowiedliśmy że możliwa jest wspólna praca z korzyścią dla mieszkańców miasta oraz przestrzeni publicznej.

          Szczególne podziękowania należą się Panu Zenonowi Wagile właścicielowi firmy „Elektro-Instal” bez którego niemożliwe byłoby wykonanie muralu. Pana bezinteresowność oraz niespotykana troska o wizerunek Przemyśla jest godna naśladowania.

          Cała akcja okazała się niebywałym sukcesem. Zainteresowanie inicjatywą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Niezmiernie cieszą opinie mieszkańców którym mural przypadł do gustu. Pokazuje to że przemyślanie są otwarci na nowe pomysły, zmieniające oblicze naszego miasta, wnoszące powiew świeżości do przestrzeni publicznej. Przemyśl słynie z nieszablonowej architektury, chcemy aby zasłyną również z ambitnej sztuki ulicznej. Jest mnóstwo niewykorzystanej przestrzeni, którą będziemy chcieli zmienić podając gotowe propozycje albo kierunek zmian.

          Mamy nadzieję że będziemy kontynuować naszą współpracę przy okazji kolejnych inicjatyw dla dobra naszego pięknego miasta.