Bo Przemyśl leży nam na sercu !

          Miesiące przygotowań, uzyskiwania pozwoleń, zgód, decyzji by ostatecznie doprowadzić do szczęśliwego finału jakim było wypełenie ulicy Mickiewicza o nowy element w przestrzeni publicznej jakim jest mural.

         Wykonany przez Stowarzyszenie mural nawiązuje do najlepszych tradycji, z których słynie Przemyśl w Polsce i Europie. Składa się on z kilku elementów takich jak: fajki - symbolizującej 150-letnią historię przemyskiego fajkarstwa; dzwonu - będącego wyrazem przywiązania naszego miasta do wielowiekowej tradycji ludwisarstwa; fortecznej armaty, która jest odniesieniem do Twierdzy Przemyśl – jednej z największych fortyfikacji w Europie. Kolejnym elementem jest wieża zegarowa, która jako charakterystyczny budynek w panoramie miasta jest nawiązaniem do wielostylowej architektury Przemyśla i jego dziedzictwa kulturowego.

          Wszystkie te symbole są „wpięte” w ludzkie serce, co jest podkreśleniem ich doniosłej roli dla tworzenia miejskiego życia i jego wyjątkowości, które odróżnia go od innych organizmów miejskich i stanowi impuls do jego rozwoju. Poza tym kompozycja ta nawiązuje również do miejsca, w którym się znajduje – śródmieścia – które jest swego rodzaju sercem miasta, gdzie tętni jego codzienne życie.

          Autorami koncepcji jak i wykonawcami muralu są dwaj przemyślanie, artyści-plastycy, autorzy licznych murali i grafity w Krakowie i Przemyślu. Uczestnicy różnych festiwali i eventów, także tych organizowanych w Przemyślu jak np. „Święto ulic Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej” gdzie prezentowali swoje prace. Ponadto jedna z nich jest również autorem efektowego muralu „Przemyśl wita”, który powstał na stacji kolejowej Przemyśl-Zasanie.

         Murale są powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie formą komunikacji pomiędzy artystami a szerokim gronem odbiorców. Poprzez swoją obecność w przestrzeni publicznej dają możliwość mieszkańcom miasta codziennego obcowania ze sztuką i rozwijania ich odczuć estetycznych poprzez otwarcie na nową formę ludzkiej twórczości.

          Poza wymiarem socjologicznym i artystycznym pełnią też rolę funkcjonalno-użytkową, gdyż nadają nową funkcję obszarom, które do tej pory pozostawały zdegradowane lub niezagospodarowane zmieniając tym samym ich oblicze.

          Za przykład może posłużyć Łódź, gdzie śródmiejskie puste elewacje kamienic ze szpecących uliczny krajobraz po wykonaniu muralu zyskały „nowe życie” stając się swoistą galerią miejską i powodem do zachwytów mieszkańców i turystów.

         Jako Forum Rozwoju Przemyśla nie zamierzamy poprzestać tylko na tym jednym muralu, ale chcemy by w przyszłości niewykorzystane przestrzenie naszego miasta zostały wypełnione artystyczną treścią. Pozytywne opinie i komentarze z jakimi się spotkaliśmy po wykonaniu muralu przy ul. Mickiewicza są dla nas dodatkowym motywatorem do jeszcze bardziej wytężonej pracy, by dzięki takim inicjatyom estetyka Przemyśla w niektórych jego częściach znacznie się poprawiła.