Kładka pieszo-rowerowa wnioskowana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Sobota, 10 lipca 2010

Forum Rozwoju Przemyśla otrzymało odpowiedź od Prezydenta Przemyśla na nasze pismo, w którym Stowarzyszenie wnioskuje o budowę „Śródmiejskiej ścieżki pieszo-rowerowej”.

Pan Prezydent informuje ponownie o planach związanych z budową ścieżek rowerowych w latach 2011-2012 w ramach programu „Błękitny San” oraz przedstawia dotychczasowe działania podjęte przez Urząd Miasta zmierzające do realizacji inicjatywy FRP.

Cytat z odpowiedzi Prezydenta:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji złożył dwa wnioski do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla o ujęcie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na wykonanie:

  1. Ścieżek rowerowych lewą stroną Sanu na trasie o długości 5973 m oraz prawą strona na trasie o długości 4037 m. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie przystani wodnej na wysokości Osiedla Kmiecie, w skład której wchodzą: budynek usługowo-socjalny, wiata piknikowa i magazyn sprzętu wodnego z wypożyczalnią rowerów, pomost pływający rekreacyjny, przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, drogi, parkingi, chodniki, schody terenowe oraz plac zabaw. Wartość planowanych nakładów w roku 2010 szacuje się na kwotę ok. 2 900 000 zł. Zadanie to w roku 2012 wymagać będzie nakładów finansowych w zbliżonej wysokości do roku 2011.
  2. Kładki pieszo-rowerowej przez rzekę San w rejonie mostu kolejowego, która połączy istniejącą ścieżkę przy ul. 22 stycznia  z projektowaną przy ul. Jagielońskiej. Zakres wniosku obejmuje opracowanie w przyszłym roku dokumentacji projektowej, na którą należy przeznaczyć kwotę ok. 150 000 zł. Realizacja robót budowlanych w roku 2012 kosztować będzie ok. 6 000 000 zł. – wniosek dotyczący inicjatywy FRP.

W piśmie, którego treść załączamy do artykułu można też przeczytać o współpracy UM z PKP. Magistrat wysłał zapytanie do PKP o ewentualnej możliwości doprojektowania podwieszanej kładki pieszo-rowerowej przy nowoprojektowanym moście kolejowym. Czekają także na propozycję współpracy, o której była mowa podczas spotkania Pani Haliny Kurtyki przedstawiciela PKP z Prezydentem Jurkiewiczem, konserwatorem miejskim zabytków i członkiem naszego Stowarzyszenia. Piszemy o tym w poprzednim artykule.

Możliwość doprojektowania kładki do nowego mostu kolejowego PKP związana jest z planami polskich kolei dotyczącymi budowy nowego mostu kolejowego w miejsce istniejącego z racji jego złego stanu technicznego. Jest to alternatywne rozwiązanie, które ma swoje zalety w postaci przede wszystkim mniejszych kosztów budowy przeprawy. Według FRP ma też i wady w postaci gorszej lokalizacji. Kładka w pobliżu przejścia dla pieszych obok budki MZK byłaby na pewno chętniej wykorzystywana przez pieszych i rowerzystów, którzy obecnie korzystają z  mostu im. Orląt Przemyskich.

Wnioski dotyczące opracowania dokumentacji dla kładki oraz jej budowy zostały już więc złożone. W dalszej kolejności, radni miejscy muszą je zatwierdzić w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. FRP ma nadzieję, że zostaną one pozytywnie zaopiniowane przez Radę Miejską.

Forum Rozwoju Przemyśla będzie informowało o dalszych losach inicjatywy. Nakłaniamy do pozytywnej współpracy zarówno władze miejskie, jak i PKP. Od jej efektów będzie zależeć, czy ścieżka pieszo-rowerowa połączy Plac Legionów z ul. Mniszą. Gdyby doszło do budowy ścieżki wg propozycji FRP, byłaby też szansa na jej kontynuację w ramach II etapu przez tereny obecnej bocznicy kolejowej przy ul. Mickiewicza. Wymaga to oczywiście zagospodarowania bocznicy kolejowej. Całość zadania dotyczącego budowy ścieżki, zagospodarowania bocznicy powinna przyczynić się do rewitalizacji Śródmieścia, a tym samym zwiększenia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej.

Autor: D.S.

 

Pismo zawierające odpowiedź Prezydenta: Śródmiejska ścieżka - odpowiedż Prezydenta z 06.07.2010
 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym

Powiązane artykuły: