Z prośbą do Pana Prezydenta...

Piątek, 8 kwietnia 2011

Dziś w Urzędzie Miejskim złożyliśmy pismo z prośbą do Prezydenta Miasta Przemyśla o włączenie projektu przebudowy rynku FRP do publicznej prezentacji przez Urząd Miejski. Treść pisma znajduje się w niniejszym artykule.

W związku z planowaną przez miasto prezentacją nowej wizualizacji projektu przebudowy Rynku Starego Miasta nasze Stowarzyszenie pragnie wziąć udział w tym przedsięwzięciu przedstawiając swoją koncepcję przebudowy Rynku.

Z informacji na podstawie artykułu w Życiu Podkarpackim z dnia 06.04.2011 wynika, że UM planuje wystawienie nowej wizualizacji projektu arch. Jacka Mermona i propozycji zmian wg Towarzystwa Ulepszania Miasta na planszach zlokalizowanych w kilku punktach miasta Prosimy w związku z tym o umożliwienie zaprezentowania na tych planszach, a także stronie internetowej Urzędu Miejskiego koncepcji przebudowy Rynku wg propozycji FRP. Chcemy w związku z tym wziąć udział w konsultacjach projektów zagospodarowania Rynku z nadzieją, że mieszkańcy miasta wybiorą najwłaściwszą formę zmian w Rynku, a ich decyzja zostanie uszanowana przez władze miasta.

Wobec powyższego prosimy o spotkanie na którym moglibyśmy uzgodnić szczegóły techniczne prezentacji naszej propozycji wspólnie z pozostałymi wariantami przebudowy Rynku.


Otrzymują:
1. Adresat
2. Towarzystwo Ulepszania Miasta
3. Aa.

Rynek z Ratuszem

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym

Powiązane artykuły: