Przebudowa mostu przez rzekę Wiar

Wtorek, 14 lipca 2009

Od czerwca 2009 roku trwają prace przy przebudowie mostu drogowego przez rzekę Wiar, których zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku.

W 2008r. podjęto działania zmierzające do wykonania przebudowy mostu przez rzekę Wiar w ciągu ulicy Topolowej w Przemyślu wraz z dojazdami.

W ubiegłym roku została opracowana dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektową Promost Consulting z Rzeszowa. Zakres planowanych robót obejmuje przebudowę całego obiektu mostowego wraz z dojazdami, kanalizacją deszczową, umocnieniem skarp i koryta rzeki Wiar oraz istniejących sieci: energetycznej SN, gazowej, wodociągowej i teletechnicznej napowietrznej.

W styczniu bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji

ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Po uzyskaniu dofinansowania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót.

Planowany termin rozpoczęcia prac przypada na czerwiec 2009 r.

Most przy ul. Topolowej

 

 

Źródło: http://www.zdm-przemysl.com/

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: