Przebudowa Drogi Krajowej nr 28 Przemyśl - Medyka

Poniedziałek, 21 września 2009

W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa blisko siedmiokilometrowewgo odcinka Drogi Krajowej nr 28 Przemyśl-Medyka.

Przedmiotowy odcinek jest częścią drogi krajowej nr 28 relacji Zator – Medyka przebiegającej przez południową Polskę w kierunku zachód – wschód. DK28 ma charakter typowej górskiej drogi z dużą ilością zakrętów i serpentyn, co wiążę się z mniejszym bezpieczeństwem i komfortem jazdy. Droga krajowa nr 28 na odcinku Przemyśl – Medyka stanowi dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Obok przejścia granicznego w Korczowej jest to drugie co do wielkości i ważności przejście graniczne z Ukrainą na terenie województwa podkarpackiego, poprzez które będzie się odbywać ruch związany z Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.


Celem planowanej przebudowy jest uzyskanie połączenia autostrady A-4 z przejściem granicznym w Medyce poprzez wykonanie przekroju jednojezdniowego czteropasowego. W ramach tego połączenia Prezydent Miasta Przemyśla planuje budowę obwodnicy tej miejscowości.

 

Dodatkowo na przedmiotowym odcinku planuje się: wzmocnienie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś, przebudowa skrzyżowań, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z przebudową drogi, przebudowa przepustów, budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, przebudowa zjazdów, wykonanie zabezpieczeń ekologicznych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego z elementami uspokojenia ruchu w granicach istniejącego pasa drogowego, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego, jak i pieszego.

Droga krajowa nr 28 - mapka
Droga krajowa nr 28 - zaawansowanie procesu przygotowawczegoźródło: www.gddkia.gov.pl

 

Tagi artykułu:

Powiązane artykuły: