Podziemna trasa turystyczna

Wtorek, 14 lipca 2009

Przemyskie podziemia należące do najstarszych i najciekawszych w Polsce, za niedługo zostaną udostępnione turystom.

Położenie Przemyśla na skrzyżowaniu dróg handlowych biegnących z zachodu na wschód przez Kraków i Lwów, z północy przez Toruń do Lwowa i dalej na południe w pełni wykorzystywali jego mieszkańcy. Przemyśl w okresie swego rozkwitu przypadającego na wiek XV i XVI, był jednym z najbogatszych miast w Polsce. Kwitło tu rzemiosło i sztuka, wysoko stała oświata. Dziś odległą i bogatą historię miasta i jego mieszkańców odnaleźć możemy na pożółkłych stronach rękopisów przechowywanych skrzętnie w archiwach jak i ukrytych pod ziemią reliktach przeszłości.

Bogata historia miasta, przeszłość związana z sercem grodu czyli Rynkiem, zarówno w sensie przenośnym jak i dosłownym, ukryta jest pod ziemią.

Przeciętny mieszkaniec jak i turysta postrzega wtórny układ Rynku poprzez jego zabudowę pochodzącą z XIX i początku XX wieku. Nie jest to prawdziwy i adekwatny do przeszło 1000-letniej historii obraz miasta. Pod trzema zachowanymi pierzejami Rynku istnieje doskonale czytelny, pierwotny układ kamienic w postaci piwnic jedno- i dwukondygnacyjnych, których początki sięgają czasów średniowiecza. (XV w.).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono:

- dwie kondygnacje piwnic (do głębokości ok. 10 m p.p.t) w kamienicach Rynek nr 1,2,4,5,6,7,10,11,16 i 16

- w kamienicach Rynek nr 4,5, i 16 piwnice wychodzą poza obręb budynku (pod chodnik)

- jedna kondygnacja piwnic wychodzi poza obrys kamienic od strony Rynku (pod chodnikiem) nr 2,3, 13 i 14

Udostępnienie ich i połączenie w cały podziemny system komunikacyjny z wykorzystaniem dostępnego, historycznego kolektora (nieczynnego, kamiennego kanału ściekowego) stanowi niezwykle atrakcyjny ciąg turystyczny jak również dydaktyczno-poznawczy. Wspomniany wyżej kolektor, o długości ok. 800m jest jednym z zachowanych kolektorów historycznych systemu kanalizacji miasta Przemyśla. Prowadził on od budynków kapituły łacińskiej, ulicą Katedralną, Asnyka, przez wschodnią cześć Rynku i ulicę Mostową do Sanu.

Budynek Rynek 1 stanowi bardzo ważny element w projektowanej trasie, zarówno z uwagi na swe położenie jak i bardzo interesujący, wielopoziomowy układ piwnic wywodzących się jeszcze z XV w. - od niego też winna rozpoczynać się trasa turystyczna jak i prace projektowo-remontowe.

Z uwagi na szeroki zakres prac, całe zamierzenie należy podzielić na etapy:

I etap - udostępnienie podziemi Rynek 1 i części nie zagospodarowanych piwnic Rynek 2 (Mostowa 2) i połączenie ich z wykorzystaniem części biegnącego pod ulicą Mostową kolektora.

II etap – połączenie wykonywanej trasy poprzez udostępnienie części kolektora od ul. Mostowej do podziemi kamienicy Rynek 11

III etap – prace związane z włączeniem do trasy turystycznej części kolektora biegnącego od ul. Mostowej do Sanu

IV etap – połączenie pierzei północnej z pierzeją wschodnią (Rynek 7 i 8)

V etap – połączenie w ciąg podziemny trasy turystycznej od Rynku 1 do Rynku 13 z włączeniem kolektora sanitarnego.

Ważnym elementem w I etapie prac jest opracowanie programu funkcjonalnego, który przewiduje w podziemiach kamienicy Rynek 1:

1.Rozszerzenie działalności klubu „Niedźwiadek”

2.Utworzenie sali promocyjnej z projekcją audio-video informującej o historii miasta i jego zabytkach oraz przebiegu trasy turystycznej

3.Sale ekspozycyjne obrazujące historię miasta a szczególnie historię Samorządu Miejskiego.

Źródło: ulotka informacyjnaEkspertyza Mykologiczno - Mikrobiologiczna.doc

Adaptacja kolektora sanitarnego dla potrzeb podziemnej trasy tutystycznej

 

 

Tagi artykułu: