Planowane inwestycje w Przemyślu w 2011 roku.

Środa, 6 stycznia 2010

Przedstawiamy planowane inwestycje, które są ujęte w tegorocznym budżecie i będą realizowane w bieżącym roku w naszym mieście.

Oprócz kontynuacji budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącącej DK 77 z DK 28, która jest największą dotychczasową inwestycją w naszym mieście w tegorocznym budżecie zaplanowano szereg innych ważnych inwestycji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • budowa sieci kanalizacyjnej na os. B.Chrobrego oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego
 • budowa kanalizacji na os. Kruhel Wielki oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Jastrzębiej, Kruhel Wielki i Grabowej
 • budowa kanalizacji w ulicy Śniadeckich
 • budowa oświetlenia ulic Grochowskiej, Mariackiej, Koszykowej, Radosnej, Polnej, Sybiraków, Glinianej, Granicznej, Mokrej,

Inwestycje związane z turystyką i zabytkami:

 • zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Bramę Sanocką Górną i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu oraz rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki-Prałkowce (odcinek na terenie miasta Przemyśla) w ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdza Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej - etap I - zakres prac obejmuje:
 1. oczyszczenie z zieleni, odsłonięcia obiektów, nasadzenia;
 2. konserwację murów i uzupełnienie detali;
 3. w pobliżu Bramy Sanockiej Dolnej budowę punktu obserwacyjnego dla posadowienia czaszy pancernej;
 4. adaptację Fortu Trzy Krzyże na Muzeum i Bramy Sanockiej Dolnej na punkt informacji turystycznej;
 5. budowę ścieżek i połączeń komunikacyjnych w formie trawersów i pochylni;
 6. wykonanie i instalację tablic edukacyjnych;
 7. doprowadzenie energii elektrycznej i montaż oświetlenia;
 8. wprowadzenie eksponatów muzealnych i urządzenie ekspozycji;
 • modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego - zakres prac obejmuje:
 1. w ramach modernizacji Zamku Kazimierzowskiego zostanie wykonany remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych, modernizacja i rearanżacja sali Teatru Fredreum , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont murów i baszt, modernizacja infrastruktury technicznej, technologia widowiskowa sceny Teatru Fredreum
 2. w ramach Parku Miejskiego zostanie wykonana modernizacja alejek parkowych, budowa nowych i uzupełnienie elementów małej architektury
 • rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta - prace związane z zagospodarowaniem podziemi w budynku Rynek 1 oraz zabezpieczeniem i adaptacją zabytkowego kolektora sanitarnego, wykonane zostaną również badania archeologiczne

Inwestycje drogowe:

 • przebudowa DW 885 na odcinku z ul. Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Fabryczną - zakres prac obejmuje wymianę istniejącej nawierzcni jezdni i chodników, budowę nowego odcinka chodnika, wymianę elementów i urządzeń drogowych, wymianę, przebudowę i uzupełnienie elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzcniowego, wykonanie dwóch nowych zatok autobusowych, likwidację kolizji elektroenergetycznych
 • przebudowa dróg powiatowych - ulice Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei, Lelewela - wykonanie nowej nawierzcni jezdni i chodników, remont urządzeń odwadniających
 • rozpoczęcie przebudowy ulicy Dworskiego
 • przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego - wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki oraz przebudowa chodników - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
 • modernizacja ul. Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia do granicy miasta - zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 4 pasów ruchu, budowę poboczy i chodników, budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 400m oraz oświetlenie ulicy
 • budowa ronda u zbiegu ulic Lwowska-Batorego-Trentowskiego
 • przebudowa ul. Kochanowskiego - rozpoczęcie robót związanych ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni z trylinki oraz przebudowa chodników - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
 • przebudowa ulicy Wyszyńskiego-Romera - wykonanie ul.Wyszyńskiego - jezdnia dwupasowa z chodnikami obustronnymi oraz ulicy Romera - jezdnia dwupasmowa z jednostronnym chodnikiem, na końcowym odcinku ciąg pieszo-jezdny, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
 • przebudowa ul. Balickiego - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników
 • przebudowa ul. Mogilnickiego - zakres robót obejmuje m.in.: 
  - wymianę istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
  - wymianę, przebudowę oraz uzupełnienie elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża chodnikowe itp.,
  - przebudowę i rozbudowę elementów odwodnienia ulicy,
  - budowę oświetlenia ulicznego,
  - likwidację kolizji istniejących elementów infrastruktury podziemnej i nadziemnej z projektowaną ulicą.
 • kontynuacja przebudowy ul. Ofiar Katynia - realizacja III etapu przebudowy: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, odwodnienia ulicy
 • budowa nowej ulicy łączącej ul. M. Konopnickiej z ul. W. Brudzewskiego

Inwestycje budowlane:

 • termomodernizacja budynku SP 5 przy ul. Konarskiego 7 - wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku, wymiana instalacji c.o.
 • termomodernizacja budynku SP 11 przy ul. Władycze 5 - docieplenie łącznika i sali gimnastycznej
 • termomodernizacja budynku SP 6 przy ul. B.Spiechowicza - docieplenie dachów i elewacji
 • modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja 38 - renowacja elewacji budynków szkolnych
 • termomodernizacja budynku ZSEiO przy ul.Kilińskiego 10 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i dachu budynku szkoły i łącznika, wykonanie instalacji odgromowej
 • adaptacja pomieszczeń CKP etap III - przystosowanie części warsztatowej istniejącego budynku dla potrzeb praktycznej nauki zawodu na pracownie: obrabiarki sterowane numerycznie, systemy mechatroniczne, elektroniki i elektrotechniki, robotyki i sterowania produkcją
 • budowa sześciooddziałowego przedszkola miejskiego przy ul. Szymanowskiego
 • przebudowa stadionu JUVENIA - remont boiska do piłki nożnej oraz urządzeń i bieżni dla dyscyplin lekkoatletycznych, remont trybun i budowa miejsc parkingowych
 • budowa placu zabaw na Zniesieniu
 • budowa kompleksu boisk przy ul. Bakończyckiej - zostanie on wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - w skład niego wejdą 2 boiska sportowe tj. boisko piłkarskie 62m x 30m, oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej 19,1m x 32,1m a także budynek sanitarno-szatniowy
 • kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przepompowni ścieków, sieci wodociągowej oraz infrastruktury drogowej, przebudowane zostaną również rowy melioracyjne
 • kontynuacja prac związanych z budową przy górnej stacji wyciągu narciarskiego: pawilonu usługowego z salą widokową oraz z pomieszczeniami dla obsługi stoku, przy stacji górnej wyciągu narciarskiego wraz z parkingiem

 

Na koniec mały rodzynek - już wkrótce powinna ruszyć budowa wielosalowego kina przy Galerii Sanowa.

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym

 

Opracował: M.W.

Tagi artykułu: