Modernizacja linii kolejowej E-30

Sobota, 5 września 2009

W najbliższych latach odcinek Rzeszów-Przemyśl międzynarodowego korytarza transportowego E-30, zostanie zrewitalizowany do szybkości 120 km/h.

Modernizacja ciągu transportowego  Kraków - Rzeszów – Medyka

Linia kolejowa E 30 należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego między innymi Drezno (Niemcy), Wrocław, Katowice, Kraków z Lwowem (Ukraina). 
Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. 
Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego).

Zakres modernizacji linii obejmuje m.in.:

wykonanie na szlakach i stacjach robót w zakresie wymiany szyn i podkładów, odwodnienia, wymiany podtorza, modernizację sieci trakcyjnej i linii potrzeb nieatrakcyjnych, modernizację przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni oraz tam, gdzie jest to konieczne budowy dróg równoległych, modernizację obiektów inżynieryjnych, modernizację urządzeń łączności i urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakresie umożliwiającym zdalne sterowanie odcinkami linii kolejowej.

Opis działań realizowanych w ramach projektu:


- Przygotowanie studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E30 (III Korytarz) na odcinku Kraków –Medyka - granica państwa,
- Przygotowanie analizy wpływu projektu na środowisko,
- Przygotowanie projektu wstępnego wraz ze Szczegółową Koncepcją Modernizacji,
- Przygotowanie aplikacji o środki UE,
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakontraktowanie robót modernizacyjnych wynikających ze szczegółowej koncepcji modernizacji, dla kontraktów zaproponowanych przez konsultanta.

Obecnie realizowane są dwa kontrakty o łącznej wartości 857 200 euro, w ramach których przygotowywane są mapy fotogrametryczne.

Modernizowany odcinek linii E-30 Kraków-Rzeszów-Medyka

W ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie rezygnacji z wycenianego na 3,5 mld zł programu modernizacji E-30 na odcinku Rzeszów-Przemyśl, który miałby być realizowany z udziałem środków europejskich, a którego koszty determinują unijne wymogi ochrony środowiska. Na trasie miałoby być zamontowanych prawie 100 km ekranów dźwiękochłonnych. Zarząd PLK proponuje ograniczyć zakres prac do rewitalizacji linii i przystosowanie jej na całej długości do szybkości podróżnej 120 km/h. Taki remont trasy kosztowałby ponad 1 mld zł.


Tak znaczne ograniczenia w inwestycjach dyrektor PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Mieczysław Borowiec tłumaczył kłopotami finansowymi w spółce, które w znacznym stopniu powstały z winy przewoźników, którzy zalegają z opłatami za wykonaną usługę oraz zmniejszeniem liczby przewozów, za co winny jest kryzys ekonomiczny.

Powrót do koncepcji modernizacji jest możliwy w wypadku, większego dofinansowania projektu z budżetu państwa np. poprzez przeniesienie środków niewykorzystanych na inwestycjach drogowych.


Informacje pochodzą z portali:

http://www.plk-inwestycje.pl/linie-kolejowe/modernizacja-linii-e-30c-e-30/

http://www.resinet.pl/aktualnosci/podkarpacie/modernizacja-czy-                                                           rewitalizacja-linii-kolejowej-e-30.html

 

Tagi artykułu: