Koncepcja "Śródmiejskiej Ścieżki Pieszo-Rowerowej" przedstawiona PKP

Czwartek, 29 kwietnia 2010

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla wysłało pismo do Pana Jacka Prześlugi
Członka Zarządu PKP S.A. Dyrektora Rewitalizacji Dworców Kolejowych przedstawiające propozycję budowy ścieżki pieszo-rowerowej z wykorzystaniem terenu PKP.

Przedstawiamy treść pisma.

Przemyśl, dnia 28.04.2010r.

 

Pan Jacek Prześluga

Członek Zarządu PKP S.A.

Dyrektor Rewitalizacji Dworców Kolejowych

 

 

Dotyczy: Rewitalizacji Dworca Głównego PKP w Przemyślu.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla przedstawia propozycję zwiększenia atrakcyjności Dworca Głównego PKP w Przemyślu poprzez wzrost dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta.

Propozycja Stowarzyszenia dotyczy możliwości poprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej równolegle do terenów PKP i zabudowań Dworca Głównego. Gdyby doszło do budowy ścieżki, to mogłaby się stać jednym z głównych ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców udających się do szkół lub na zakupy do sklepów i targowisk w rejonie dworca. Z całą pewnością zyskałyby na atrakcyjności powierzchnie handlowe, które mają być udostępnione w budynku dworca po zakończeniu jego rewitalizacji. Powstanie ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego, którego trasę przedstawiamy w niniejszym piśmie powinno, więc zainteresować właściciela Dworca Głównego w Przemyślu ze względu na potencjalnie łatwiejsze skomercjalizowanie powierzchni przeznaczonych pod wynajem.

Dlaczego przedstawiamy propozycję budowy ścieżki Zarządowi PKP S.A.? Przebieg ścieżki pieszo-rowerowej dotyczy także terenu będącego w posiadaniu PKP. Wynika to z powodu trudności połączenia ul. Mniszej z Placem Legionów, przy którym znajduje się dworzec. Jako Stowarzyszenie mamy nadzieje, że można rozwiązać ten problem przy współpracy Urzędu Miasta Przemyśla i PKP S.A. Wystąpiliśmy oczywiście z podobną propozycją do władz miast. Niestety z informacji uzyskanych w przemyskim magistracie wynika, że dotychczasowa współpraca miasta z PKP jest kłopotliwa. Chcielibyśmy tym pismem i przedstawioną koncepcją ścieżki zainteresować PKP współpracą z Urzędem Miasta Przemyśla.

Proponowana ścieżka umożliwiłaby zrealizowanie kilku celów:
•    usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej pomiędzy dzielnicą Zasanie, a Starym Miastem, oraz ulicami Dworskiego i Nestora, w rejonie których znajdują się szkoły i uczelnia wyższa PWSW,
•    poprawienie bezpieczeństwa rowerzystów, dla których pokonywanie obu mostów drogowych jest utrudnione i niebezpieczne,
•    połączenie jedynej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulic Jana Pawła II i 22-stycznia z planowanymi trasami rowerowymi po drugiej stronie miasta,
•    rewitalizacja terenów wokół Dworca Głównego PKP

Miasto i jego mieszkańcy są dumni z tego, że w Przemyślu znajduje się zabytkowy dworzec kolejowy i w najbliższych 3 latach zostanie on gruntownie odrestaurowany. Rewitalizacja dworca powinna być zachętą dla władz miasta do podjęcia działań zmierzających do rewitalizacji jego okolic. Jeśli powstałaby proponowana ścieżka, to mogłaby być atrakcją dla mieszkańców miasta i turystów. Połączyłaby, bowiem istniejący deptak wzdłuż Sanu po stronie zasańskiej z ciekawą trasą, przebiegającą obok odnowionego Dworca PKP. Najemcy będą skłonniejsi do utworzenia lokali usługowych na terenie dworca, jeżeli dworzec i jego okolica będzie lepiej skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Temu także miałaby służyć trasa ciągu pieszo-rowerowego.

Poniżej prezentujemy przebieg proponowanej całej ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od punktów 4 do 6 wykorzystuje teren PKP.

Proponowana trasa ścieżki pieszo-rowerowej:

Trasa pieszo-rowerowa Zasanie - Dworzec PKP

Opis planu

 

W ramach I etapu budowy trasa ścieżki przebiegałaby w następujący sposób:
Planowanym do budowy łącznikiem ulicy Sportowej z Mniszą pod Kamiennym Mostem (w  ramach offsetu ma go wykonać inwestor Galerii Przemyśl), wykorzystanie ulicy Mniszej w kierunku muru otaczającego ogród Zakonu OO. Reformatów.
Dalszy przebieg ścieżki jest uzależniony od udostępnienia terenu przez PKP. Proponowana trasa jest następująca :
•    przejście pomiędzy budynkiem PKP przy ul. Mniszej na tereny PKP pomiędzy nie wykorzystywanym torem (nr 4), a murem ogrodu,
•    ścieżka między murem, a nie użytkowanym torem (nr 5),
•    przejście pomiędzy budynkiem Dworca PKP, a murem ogrodu biegnącego po skosie (nr 6) w kierunku wewnętrznego parkingu (nr 7).

W ramach pierwszego etapu zaproponowaliśmy miastu budowę trasy oznaczonej kolorem niebieskim wraz z budową kładki nad rzeką (budowę kładki przewidzieli radni miejscy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Propozycja przedstawiona przez Forum Rozwoju Przemyśla spotkała się z zainteresowaniem władz miasta. Konieczne jest jednak nawiązanie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Przemyśla, a odpowiednią spółka PKP S.A., która mogłaby być zainteresowana propozycją przedstawioną przez nasze stowarzyszenie. Z racji tego, że dworzec PKP od bieżącego roku do 2012 będzie gruntownie odrestaurowany oraz poszerzona będzie jego funkcjonalność o powierzchnie handlowe mamy nadzieję, że PKP S.A. rozpatrzy możliwość budowy proponowanej ścieżki na swoich terenach.

Gdyby została wybudowana ścieżka w ramach I etapu równolegle z zakończeniem rewitalizacji dworca zaistniałyby większe szanse do kompleksowego zagospodarowania terenów PKP przy rampie wzdłuż ul. Mickiewicza. W trakcie późniejszych prac związanych z wykorzystaniem tych terenów mogłaby powstać ścieżka w ramach II etapu oznaczona kolorem żółtym na mapie. Cała ścieżka od ulicy Sportowej do ulicy Mickiewicza stanowiłaby połączenie dzielnicy Zasanie ze szkołami przy ul. Dworskiego i uczelnią wyższą PWSW od strony ul. Nestora. Powinna cieszyć się dużym uznaniem mieszkańców, a przy okazji przysporzyć klientów najemcom powierzchni handlowych w budynku Dworca Głównego w Przemyślu.

Prosimy bardzo o ustosunkowanie się do propozycji przedstawionej w niniejszym piśmie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Z poważaniem
Członkowie Stowarzyszenia
Forum Rozwoju Przemyśla

 

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym

Powiązane artykuły: