II etap konkursu „Autobus miejski w Twoich kolorach”

Wtorek, 8 czerwca 2010

Przystępujemy do kolejnego etapu konkursu. FRP wspólnie z MZK i Urzędem Miasta zaprezentuje 10 projektów malowania autobusów. Mieszkańcy miasta będą mogli za pośrednictwem głosowania internetowego wybrać jak powinien wyglądać autobus MZK Przemyśl.

Przystępujemy do kolejnego etapu konkursu.

Przypominamy, że pierwszy konkurs był konsekwencją inicjatywy Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla „Pomalujmy przemyskie autobusy”. Na forum wewnętrznym dyskusja dotycząca wizerunku miejskiego przewoźnika cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla podkreślenia tego przytoczę dane ze statystyk oglądalności forum:

Najwięcej wyświetleń:
Galeria Sanowa (7.395 wyświetleń) – wątek istnieje od 06.10.2009
Pomalujmy przemyskie autobusy (6.079 wyświetleń) – wątek istnieje od 15.02.2009
Galeria Karmina (5.978 wyświetleń)
Galeria Blue Park Przemyśl (5.441 wyświetleń)
Obwodnica Przemyśla (5.377 wyświetleń)
Przemyska Szybka Kolej Miejska (4.777 wyświetleń)
Poszerzenie granic administracyjnych Przemyśla (4.617 wyświetleń)

Najwięcej odpowiedzi
Pomalujmy przemyskie autobusy (101 odpowiedzi)
Poszerzenie granic administracyjnych Przemyśla (95 odpowiedzi)
Przemyska Szybka Kolej Miejska (92 odpowiedzi)
Galeria Blue Park Przemyśl (85 odpowiedzi)
Centrum Handlowe Tesco (84 odpowiedzi)

Wyniki konkursu zostały przedstawione w artykule „Autobus miejski w Twoich kolorach – rozstrzygnięcie konkursu”. Konkurs zorganizowany był wspólnie z MZK, a przedstawione prace i wyniki miały charakter opiniodawczy dla Zarządu MZK przy podejmowaniu decyzji o sposobie malowania nowych i remontowanych autobusów.

Inicjatywa i Państwa zainteresowanie miały pokazać Zarządowi MZK Sp. z o.o. oraz Prezydentowi Miasta, że mieszkańcy miasta mają krytyczne opinie na temat miejskiego przewoźnika. Uwagi te nie wynikają tylko ze złego stanu technicznego autobusów i małej ilości kursów. Nie podoba się nam też ich wyjątkowo nie ciekawy wygląd, czyli malowanie w różnych kolorach i oklejanie szpetnymi reklamami.

Zaproponowaliśmy więc na forum temat do dyskusji dotyczący wizerunku autobusów w ramach którego zostały przedstawione przez czytelników opinie i propozycje zmian. Konsekwencją tego były pisma adresowane do Prezesa MZK i Prezydenta Przemyśla z wnioskiem o zorganizowanie konkursu na projekt szaty graficznej. W pismach zaakcentowaliśmy nie tylko konieczność zmiany tego stanu rzeczy, ale i nadążającą się okazję wprowadzenia nowej jakości w związku z zakupem 12 nowych i generalnym remontem 6 autobusów. Zmiana na lepsze opinii o usługach komunikacji miejskiej powinna się wiązać z kompleksowymi rozwiązaniami. To nie jest tylko poprawa stanu technicznego autobusów poprzez zakup nowych, punktualność kursów, czystość, itp. Wiele poważnych firm wprowadzając nowy produkt na rynek, aby odnieść sukces zmienia  swój wizerunek zmieniając całkowicie wygląd swoich produktów lub usług. Naszym zdaniem wprowadzenie nowego malowania może się do tego dodatkowo przyczynić.

W wyniku kolejnych spotkań z Prezesem MZK ustalono, że zostanie przeprowadzony kolejny etap konkursu w którym swoje propozycje przedstawi także MZK. Na jednym z nich w obecności Pan Prezydenta Chomy postanowiono, że II etap konkursu zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie w formie głosowania internetowego. Pan Prezydent podkreślił, że mieszkańcy miasta powinni mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na temat malowania autobusów. Wynika to między innymi z faktu, że Gmina Miejska Przemyśl jest właścicielem spółki MZK, a gmina to jej mieszkańcy. Wpływ na tą decyzję miała też inicjatywa społeczeństwa.

Projekty malowań będą prezentowane na stronach internetowych Urzędu Miasta, MZK i FRP - będzie to łącznie 10 prac, a następnie zostanie przeprowadzone głosowanie. Prezentujemy więc naszych 5 propozycji konkursowych. Czekamy na prace zaproponowane przez MZK.

Przedstawione przez Forum Rozwoju Przemyśla propozycje to 2 projekty biorące udział w poprzednim konkursie w tym zwycięska Pani Małgorzaty Janigi. Dodatkowe zostały opracowane przez grafika Mirosława Kuciela, za co przy tej okazji bardzo mu dziękujemy.

Przypominamy co jest celem konkursu o czy można także przeczytać na opisie każdego projektu:

1. Ujednolicenie kolorystyki autobusów komunikacji miejskiej, która powinna być oryginalna i mogłaby stanowić wizytówkę przewoźnika i miasta.

2. Promocja miejskiej komunikacji autobusowej jako środka komunikacji sprzyjającego zmniejszeniu ruchu ulicznego i emisji spalin, szczególnie w zabytkowej części miasta.

3. Rozpowszechnienie kampanii reklamowej „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl”, poprzez umieszczenie jej znaku graficznego na ścianach autobusu.

Logo forteczne z barwnymi prostokątami nawiązuje do planu twierdzy. Poszczególne kolorowe prostokąty oznaczają produkty turystyczne Kolory autobusów nawiązują więc do oznaczenia fortów to jest form aktywności turystycznej. Przykładowo kolor zielony to Fort Aktywny, natomiast kolor niebieski to Fort Kulturowy.

Zachęcamy do śledzenia dalszych losów konkursu. Prosimy o rozpropagowanie wśród znajomych społecznej inicjatywy „Pomalujmy przemyskie autobusy” i organizowanego w ramach tej akcji konkursu „Autobus miejski w Twoich kolorach”. Im większy będzie udział mieszkańców w sondzie internetowej tym większa będzie jej wartość.

Gorąco zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

Propozycje malowania autobusów proponowane przez Forum Rozwoju Przemyśla.

Projekt nr 1

FRP_projekt nr 1

Projekt nr 2

FRP projekt nr 2

Projekt nr 3

FRP projekt nr 3

Projekt nr 4

FRP_projekt_nr_4

Projekt nr 5

FRP projekt nr 5

 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym