Badanie sondażowe na temat rewitalizacji Rynku Starego Miasta Przemyśla

Wtorek, 25 stycznia 2011

Przedstawimy wyniki sondażu dotyczącego rewitalizacji Rynku Starego Miasta Przemyśla  przeprowadzonego z inicjatywy Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla wspólnie z Przemyskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „X D.O.K.” oraz Stowarzyszeniem „KAPONIERA Przemyski Obszar Warowny”

Zanim przedstawimy wyniki sondażu przeprowadzonego z inicjatywy Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla wspólnie z Przemyskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „X D.O.K.” oraz Stowarzyszeniem „KAPONIERA - Przemyski Obszar Warowny” przypomnijmy, jakie były wyniki referendum w sprawie rynku z dnia 26 kwietnia 2009 roku.

Wyniki referendum gminnego w sprawie drzew i nowej architektury na przemyskim Rynku (źródło: www.przemysl.pl):

Liczba ważnych głosów oddanych na poszczególne pytania zadane w referendum kształtowały się następująco:

1. "Co sądzisz o budowie pawilonów na przemyskim Rynku?"
liczba głosów ważnych – 10 249
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 887 – 8,7%
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 362 – 91,3%

2. "Co sądzisz o zmianie ukształtowania powierzchni przemyskiego Rynku proponowanej w projekcie przebudowy?"
liczba głosów ważnych – 10 288
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 079 – 10,5%
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 209 – 89,5%

3. "Co sądzisz o zmianie obecnej kamiennej nawierzchni przemyskiego Rynku na kostkę brukową lub płyty?"
liczba głosów ważnych – 10 283
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 729 – 16,8%
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 8 554 – 83,2%

4. "Co sądzisz o likwidacji ukośnej ścieżki przechodzącej przez przemyski Rynek?"
liczba głosów ważnych – 10 287
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 033 – 10,0%
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 254 – 90,0%

5. "Co sądzisz o ograniczeniu ilości drzew na przemyskim Rynku?"
liczba głosów ważnych – 10 285
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 011 – 9,8%
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 274 – 90,2%

W referendum wzięło udział 10387 z uprawnionych 53 393 przemyślan. Frekwencja wyniosła więc 19,45% przy wymaganej minimum 30% - referendum nie było więc wiążące.

Na podstawie wyników referendum można było przyjąć, że zdecydowana większość przemyślan nie chce w Rynku Starego Miasta jakichkolwiek zmian.

Mimo niewiążącego wyniku referendum Prezydent zapowiedział jednak, że głos ponad 10 tys. mieszkańców jest dla niego istotny i projekt rewitalizacji rynku będzie weryfikowany, cytat:
„Chcę, aby wyniki zakończonego referendum były również elementem tej szerokiej dyskusji i mam nadzieję wspólnie wypracowanej, znajdującej akceptację, nowej koncepcji.” - źródło: www.przemysl.pl
i kolejny przykładowy cytat:
"Tematu nie zamykamy, jest otwarty do czasu, aż przesądzimy o kształcie przemyskiego rynku na następne 1000 lat - zakończył spotkanie prezydent Choma." – źródło: www.gazeta.pl

Należało się wiec spodziewać w ramach konsultacji społecznych opracowania „nowej koncepcji” rewitalizacji rynku, która ma zadowolić większość mieszkańców miasta, którym los (wygląd) najważniejszego placu miasta nie jest obojętny. Jest to tym bardziej istotne, że zrewitalizowany rynek przybierze formę na długie dziesięciolecia, albo „na następne 1000 lat”, nie powinno się więc decydować o jego wyglądzie wbrew opinii mieszkańców.

W ramach zapowiadanych konsultacji społecznych, po referendum zorganizowano konferencję dnia 8 czerwca 2010 roku, która jednak nic nowego nie wniosła, a przynajmniej nie było widać jej efektów w postaci zbliżania się do akceptowanej koncepcji przebudowy rynku. Zadeklarowano także następne spotkania.

Cytat:
„Tuż po wakacjach zapowiadane są kolejne spotkania na temat przyszłego wyglądu przemyskiego Rynku. Projekt rewitalizacji zaproponowanej przez władze miejskie będzie nadal punktem wyjścia dla dalszych dyskusji i rozważań. Trzeba po prostu wskazać, dlaczego ta koncepcja jak i zawarte w niej poszczególne rozwiązania uznano za najlepsze, jeszcze raz zastanowić się nad nimi, szukać alternatywnych rozwiązań, po prostu wypracować kompromis.”

„Z jednej strony Prezydent od wielu miesięcy podkreśla chęć prowadzenia rozmów w tej sprawie, deklaruje nawet wolę wypracowania wspólnej, nowej koncepcji, lecz nadal trwa przy projekcie rewitalizacji zaproponowanej przez UM„


Źródło: www.heynalista.blox.pl

Zachęcam do przeczytania blogu, w którym można zapoznać się z opisem chronologicznym wydarzeń związanych z rewitalizacją rynku, odnośnikami do pojawiających się artykułów, komentarzy internautów na forach oraz ciekawym komentarzem autora blogu.

Ten wstęp był niezbędny, aby przypomnieć najważniejsze dotychczas wydarzenie w debacie na temat rewitalizacji rynku, którym niewątpliwie było referendum. W nim mieszkańcy określili swoje oczekiwania co do formy rynku, a urzędnicy zapowiedzieli dalsze konsultacje i należy to wziąć pod uwagę.


Stowarzyszenie FRP powstało w sierpniu 2009 roku, więc nie mogliśmy występować we wcześniejszej dyskusji, mimo to członkowie stowarzyszenia interesowali się przyszłością Rynku jako zwykli przemyślanie.

Wobec nieuchronnej i potrzebnej zdaniem Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla rewitalizacji rynku od dłuższego czasu przygotowywaliśmy naszą koncepcję uatrakcyjnienia Rynku Starego Miasta.

Uatrakcyjnienia, bowiem naszym zdaniem Rynek nie tętni życiem, a powinien. Jesteśmy, więc za zmianami w Rynku.

Nasza propozycja zagospodarowania Rynku w przeciwieństwie do modernistycznej koncepcji architekta Jacka Mermona (w dalszej części artykułu „projekt UM”) nawiązuje o wiele bardziej do historii tego placu. Koncepcja zagospodarowania Rynku wg FRP to odbudowa historycznych obiektów, czyli kamienicy Jeleniów, ratusza miejskiego, kamienic pierzei południowej oraz ekspozycji reliktów kościoła dominikańskiego.

Badanie sondażowe przeprowadziliśmy w miesiącach grudzień 2010 i styczeń 2011 na losowo wybranej próbie 355 dorosłych mieszkańców Przemyśla. Metoda przeprowadzenia badania to wywiad osobisty w miejscach publicznych oraz w domach respondentów. Przed zadaniem pytań pokazywaliśmy ankietowanemu jak miałby wyglądać rynek wg projektu architekta Jacka Mermona, którego realizację zapowiada Prezydent, oraz jaką propozycję ma Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla. Wiemy o tym, że miasto modyfikuje projekt w części dotyczącej zagospodarowania skarpy. Pojawiły się takie informacje między innymi w wypowiedziach urzędników miasta, np. Naczelnika Wydziału Inwestycji - z protokołu nr LXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej w dniu 28 października 2010 r. można przeczytać, cyt.:
„Naczelnik Wydziału Inwestycji Jerzy Węgrzyn wyjaśnił, że przebudowa płyty Rynku będzie odbywa się wg starego projektu, aktualnego, przy czym tzw. pawilon handlowy będzie miał inną formę, zostanie przeprojektowany, a do dofinansowania zostanie zgłoszony obiekt.” - www.przemysl.pl

Mogą się, więc pojawić zarzuty, że sondaż nie przedstawia projektu w poprawionej wersji. Póki co dostępny jest tylko „stary projekt”, wobec którego mieszkańcy przedstawili swoje uwagi w referendum i dotyczyły one nie tylko pawilonu. Przeprowadzenie ankiety zajmuje trochę czasu, więc zorganizowaliśmy ją wyprzedzająco porównując naszą koncepcję z projektem aktualnie obowiązującym, dostępnym i proponowanym przez Urząd Miasta.


Prezentujemy więc wizualizacje okazywane respondentom. Wizualizacje opatrzone były komentarzem ankieterów, bowiem spora część respondentów nie wiedziała o istnieniu wielu budynków w rynku i powodach ich nie obecności.

 

Badanie sondażowe na temat
REWITALIZACJI RYNKU STAREGO MIASTA


Projekt architekta Jacka Mermona, który był powodem przeprowadzenia referendum. Jego realizację zapowiada Urząd Miasta.

Projekt arch. Jacka Mermona - widok panoramiczny

Projekt arch. Jacka Mermona - makieta projektu

Projekt arch. Jacka Mermona - widok z góry

Projekt arch. Jacka Mermona - pawilon

Projekt arch. Jacka Mermona - pawilon z góry

Projekt arch. Jacka Mermona - taras wodny

 


Wizualizacja Rynku Starego Miasta
z Proponowaną Odbudową Nieistniejących Budynków


Rynek obecnie

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - Rynek obecnie

Odbudowa kamienic pierzei południowej

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - pierzeja południowa

Odbudowa kamienic pierzei południowej oraz kamienicy Jeleniów (zniszczona w 1941 roku w trakcie działań wojennych)

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - pierzeja południowa plus kamienica Jeleniów

Widokówka z początku XX wieku prezentująca kamienicę Jeleniów

Widokówka prezentująca kamienicę Jeleniów

Pierzeja południowa plus kamienica Jeleniów i narys lub murek ukazujący miejsce fundamentów miejskiego ratusza

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - pierzeja południowa plus kamienica Jeleniów i narys lub murek w miejscu ratusza

Kompletna odbudowa: pierzeja południowa, Jeleniów i miejski ratusz istniejący w Przemyślu ok. 400 lat i wyburzony przez zaborców austriackich ok. 1812 roku

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - uzupełniona pierzeja południowa oraz kamienica Jeleniów i ratusz

Widok ikonograficzny ratusza

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - widok ikonograficzny ratusza

Zdjęcie satelitarne rynku było wykorzystywane dla pokazania lokalizacji budynków istniejących oraz brakujących, a także dla proponowanych lokalizacji przenośnej sceny estradowej

Koncepcja rewitalizacji Rynku wg FRP - zdjęcie satelitarne rynku

 

 

PYTANIA ZAWARTE W BADANIU SONDAŻOWYM:

Pierwsze dwa pytania miały służyć potwierdzeniu, że ankietowany jest przemyślaninem i nie brał udziału wcześniej w tej ankiecie – tylko ankiety spełniajace oba warunki zostały uwzglednione w prezentacji wyników ankiety. Dopiero pytania od 4 do 17 stanowiły część właściwą ankiety mającą pokazać opinie mieszkańców.


1. Czy ankietowany jesteś przemyślaninem? Odpowiedzi: tak, nie
2. Czy ankietowany brał już udział w tej ankiecie? Odpowiedzi: tak, nie
3. Z jakiego przedziału wiekowego jest ankietowany?

 • 18-29 lat
 • 30-49 lat
 • 50 i więcej lat

4. Jaka forma zagospodarowania skarpy pomiędzy ul. Grodzką a fontanną z Miśkiem
wydaje się ankietowanemu najatrakcyjniejsza?

 • projekt pawilonu, tarasu wodnego i sceny do organizacji wydarzeń kulturalnych wg projektu architekta Jacka Mermona,
 • odbudowa kamienicy Jeleniów i przeznaczenie jej dla celów użyteczności publicznej,
 • pozostawić skarpę bez zmian,
 • nie mam zdania.

5. Która z form upamiętnienia ratusza historycznego wydaje się ankietowanemu najwłaściwsza – najbardziej atrakcyjna?

 • narys innym kolorem kostki brukowej fundamentów w płycie rynku,
 • murek na obrysie fundamentów ratusza z siedziskami,
 • przybliżona forma odtworzenia ratusza renesansowego zbliżona do ryciny z dzieła Brauna i przeznaczenie jej dla celów użyteczności publicznej,
 • nie mam zdania.

6. Czy ankietowany jest za rewitalizacją Rynku Starego Miasta?

 • Odpowiedzi: tak nie nie mam zdania

7. Czy ankietowany jest za rewitalizacją rynku wg projektu architekta Jacka Mermona?

 • Odpowiedzi: tak nie nie mam zdania

8. Czy projekt rewitalizacji rynku wg projektu architekta Jacka Mermona wymaga zmian?

 • Odpowiedzi: tak nie nie mam zdania

 

Każdy z poniższych wykresów można otworzyć w większej rozdzielczości.

Badanie sondażowe - wykres nr 1

 

Na podstawie odpowiedzi do pytań nr 6 i 7 oraz uzyskanych procentowo odpowiedzi wyłaniają się dwie ważne odpowiedzi. Po pierwsze ankietowani w zdecydowanej większości są za rewitalizacją Rynku (85% na TAK i tylko 10% na NIE), a jednocześnie są zdecydowanie przeciwko formie rynku zaproponowanej w projekcie architekta Jacka Mermona (76% na NIE i 13% na TAK).


„Przemyślanie chcą rewitalizacji Rynku Starego Miasta Przemyśla,
ale nie według projektu architekta Jacka Mermona”


Druga część śródtytułu nie jest niczym odkrywczym – znamy przecież wyniki referendum i toczące się dyskusje na temat zmian w Rynku. Potwierdza to także ankieta, w której 76% respondentów opowiedziało się przeciwko wdrożeniu „projektu UM”. Jednak zdecydowane TAK dla rewitalizacji jest pewnym zaskoczeniem, bowiem pokazuje, że mieszkańcy oczekują zmian w Rynku. Odpowiedź „TAK” dla rewitalizacji jest tym bardziej dająca do myślenia, ponieważ po prezentacji propozycji odbudowy historycznych budynków w odpowiedziach na dwa początkowe pytania:
59% respondentów jest zwolennikiem odbudowy kamienicy Jeleniów, wobec 11% dla pawilonu i 26% głosów za pozostawieniem skarpy bez zmian,
62% jest za odtworzeniem (odbudową) ratusza, jako najbardziej właściwą, najatrakcyjniejszą formą jego upamiętnienia, wobec 12% za narysem innym kolorem kostki i 15% zwolenników murku z siedziskami.

Poniższy wykres pokazuje rozkład głosów w podziale na grupy wiekowe.

Badanie sondażowe - wykres nr 2

Pytanie nr 8 dotyczyło natomiast uzyskania odpowiedzi, czy projekt architekta Jacka Mermona wymaga zmian. Istotne jest powiązanie odpowiedzi na to pytanie z odpowiedzią ankietowanego na pytanie nr 7. Bez tego wydawałaby się pewna niespójność, np. rozpatrując 13% procentowy udział zwolenników projektu przedstawianego przez UM z 27% procentowym udziałem odpowiedzi na NIE w związku z pytaniem nr 8 (Czy ten projekt wymaga zmian?). Dlatego też kolejny wykres pokazuje powiązanie odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 7 i 8 (spełniających warunki - TAK/NIE dla projektu MERMONA i TAK/NIE dla zmian w projekcie).

Badanie sondażowe - wykres nr 3

Zdecydowana większość z 271 ankietowanych, którzy są przeciwko projektowi wypowiedziała się, że projekt wymaga zmian - 159 ankietowanych. Wynik też można interpretować zarówno, jako konieczność zmian całego projektu, jak i jego mniej lub bardziej znaczącą modyfikację. Jaki miałby to być zakres zmian? – tutaj należałoby uwzględnić odpowiedzi na inne pytanie ankietowe dotyczące zarówno odbudowy historycznych obiektów, lokalizacji sceny estradowej, drzew w rynku. Duży procent zwolenników odbudowy ratusza i kamienicy Jeleniów (ok. 60%) oraz wyraźny, równy podział po około 30% zwolenników pozostawienia drzew, wycięcia części lub wycięcia wszystkich i nasadzenia nowych, wobec bardzo małej ilości drzew w projekcie pokazuje, że zmiany te powinny być znaczące lub powinien być opracowany nowy projekt.

Odpowiedź 84 ankietowanych, którzy są przeciwko realizacji projektu i jednocześnie wypowiedzieli się, że projekt NIE wymaga zmian można interpretować jako głos za całkowitym odrzuceniem „projektu UM” (takie wypowiedzi ankietowanych często pojawiały się). Wśród głosów zwolenników projektu jest tylko 11 głosów braku uwag do projektu, natomiast 27 jest za pewnymi, istotnymi zmianami w projekcie, które zostały opisane poniżej kolejnych wykresów.

Poniższe 2 wykresy pokazują procentowy udział odpowiedzi na pytania 4-8 i 14-17 tylko tych ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że "projekt wymaga zmian".

Badanie sondażowe - wykres nr 4

 

Badanie sondażowe - wykres nr 5

 

Jak widać, ankietowani którzy powiedzieli, że projekt wymaga zmian są w przeważającej większości za odbudową ratusza (62%), kamienicy Jeleniów zamiast formy zagospodarowania skarpy wg projektu Mermona (63%), lokalizacją przenośnej sceny na Placu Dominikańskim (43%). Podział procentowy odpowiedzi dotyczących drzew w rynku też odbiega znacząco od proponowanej ilości nasadzeń drzew w projekcie UM. Nawet jak ankietowani byli za wycięciem wszystkich drzew i nasadzeniem nowym, to w trakcie odpowiedzi zaznaczali, że interesuje ich duża ilość drzew w Rynku, co tłumaczyli możliwością odpoczywania na ławkach w cieniu drzew. Wynika z tego, że odpowiedź „projekt wymaga zmian” należy traktować jako bardzo poważne zmiany koncepcji rewitalizacji Rynku zdecydowanie odbiegające od proponowanej przez UM.

Kolejne 2 wykresy pokazują procentowy udział odpowiedzi na pytania 4-8 i 14-17 tylko tych ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że „projekt nie wymaga zmian”.

Badanie sondażowe - wykres nr 6

Badanie sondażowe - wykres nr 7

Wśród którzy odpowiedzieli, że „projekt nie wymaga zmian”, aż 88% jest przeciwko realizacji projektu UM i tylko 12% za jego wdrożeniem. Biorąc pod uwagę, także bardzo duże poparcie dla odbudowy ratusza (63%) i kamienicy Jeleniów (56%), inną niż w projekcie UM lokalizacją sceny (57% dla Placu Dominikańskiego) oraz większość zwolenników pozostawienia (38%) lub ewentualnie przerzedzenia obecnego drzewostanu (35%) w płycie rynku wynik ten można interpretować jako całkowite odrzucenie projektu architekta Jacka Mermona i opracowanie nowej koncepcji.

Badanie sondażowe - wykres nr 8

 

Kolejny wykres pokazuje ilu ankietowanych jest za odbudową historycznych budynków przedstawionych w koncepcji FRP w podziale na przeciwników i zwolenników projektu UM. Chodzi o ankietowanych spełniających warunki - TAK/NIE dla projektu MERMONA i TAK dla ratusza lub kamienicy Jeleniów lub łącznie odbudowy ratusza i kamienicy Jeleniów.

Odpowiednio wśród 271 oponentów projektu Mermona spośród 355 ankietowanych za odbudową:

 • Kamienicy Jeleniów jest 174 ankietowanych – 49,0%,
 • ratusza jest 170 ankietowanych – 47,9%,
 • Kamienicy Jeleniów i ratusza jest 125 ankietowanych – 35,2%.

Te procentowe liczby są oczywiście mniejsze od ogółu popierających odbudowę ratusza (62%) i kamienicy Jeleniów (59%) w związku ze spełnieniem powyższych warunków.

Natomiast wśród wszystkich 45 stronników projektu UM, akceptujących w większości projekt można mimo to wyłonić zainteresowanych elementami, które zaproponowało FRP w swojej koncepcji:

 • za odbudową kamienicy Jeleniów jest 8 ankietowanych – 2,3% ogółu (17,8% zwolenników projektu UM),
 • za odbudową ratusza jest 23 ankietowanych – 6,5% ogółu (51,1% zwolenników projektu UM).

Widać więc, że nawet wśród niedużej ilości popierających projekt UM dopuszczają oni pewne modyfikacje dosyć znacząco zmieniające jednak projekt. W przeciwieństwie do oponentów projektu UM wśród których tylko 4 na 271 jest za formą zagospodarowania skarpy w postaci budowy pawilonu, sceny i tarasu wodnego.


KOLEJNA CZĘŚĆ PYTAŃ

9. Czy projekt rewitalizacji rynku powinien być poddany konsultacjom społecznym?

 • Odpowiedzi: tak nie nie mam zdania

10. Czy wiedziałeś o istnieniu ratusza w mieście?

 • Odpowiedzi: tak wiem orientacyjnie nie

11. Czy wiedziałeś, że brakuje całego szeregu kamienic pierzei zachodniej, które dawniej wydzielały rynek staromiejski (historyczny) mniejszy niż obecnie, na którym po środku stał ratusz?

 • Odpowiedzi: tak wiem orientacyjnie nie

12. Czy wiedziałeś, że cała powierzchnia obecnego rynku nie jest rynkiem staromiejskim (historycznym)?

 • Odpowiedzi: tak wiem orientacyjnie nie

13. Czy jesteś za włączeniem w zakres prac rewitalizacyjnych rynku obszaru pierzei południowej (miejsce po brakujących kamienicach przy podcieniach u zbiegu ulicy Fredry z Rynkiem) w postaci?

 • odbudowy dwóch historycznych kamienic wyglądem nawiązujących do epoki w której zostały wybudowane,
 • zabudowy tego miejsca budynkami o współczesnej architekturze,
 • zagospodarowanie terenu współczesnymi elementami małej architektury (ławki, latarnie, itp.),
 • pozostawić bez zmian,
 • nie mam zdania.

Badanie sondażowe - wykres nr 9

Badanie sondażowe - wykres nr 10

Odpowiedź na pytanie nr 9 zdecydowanie pokazuje, że mieszkańcy Przemyśla oczekują konsultacji społecznych na temat projektu rewitalizacji rynku – 88% na TAK, tylko 5% na NIE.
Pytania od nr 10 do 12 miały za zadanie poznanie, czy przemyślanie wiedzą, jakich obiektów brakuje w rynku. Poniższa tabela przedstawia, jaką formę upamiętnienia ratusza preferowali ankietowani w zależności od tego, czy wiedzieli o istnieniu ratusza.

Badanie sondażowe - tabela nr 1

 

Spora ilość ankietowanych (54%) nie wiedziała o istnieniu całego szeregu kamienic pierzei zachodniej i o tym, że obecna, cała płyta rynku nie jest rynkiem historycznym (55%), który był o wiele mniejszy (wynik odpowiedzi na pytania 11 i 12).

Pytanie nr 13 dotyczy fragmentu pierzei południowej, w której brakuje dwóch kamienic u zbiegu ulicy Fredy z Rynkiem. Plac, gdzie obecnie znajduje się kiosk oraz budki telefoniczne nie jest objęty rewitalizacją, która dotyczy tylko płyty rynku. Nie mniej jest to wyrwa w pierzei, stąd też propozycja objęcia tego obszaru rewitalizacją. Zdecydowana większość 72% ankietowanych jest za odbudową dwóch historycznych kamienic w stylu nawiązującym do epoki, w której były wybudowane, wobec 17% za zabudową elementami małej architektury. Tylko 3% jest za pozostawieniem tego miejsca bez zmian – mieszkańcy oczekują, więc podjęcia decyzji i w sprawie tego obszaru.

KOLEJNA CZĘŚĆ PYTAŃ

14. Czy jesteś za objęciem pracami rewitalizacyjnymi Placu Dominikańskiego w postaci?

 • stworzenia podziemnej ekspozycji reliktów (podziemi) kościoła dominikańskiego (rozebranego w 1787 roku, a istniejącego co najmniej od 1436 roku) w którego zasypanych podziemiach jest prawdopodobnie 6 kaplic grobowych oraz zakończeniem w tym miejscu podziemnej trasy turystycznej jeżeli wykażą to badania archeologiczne,
 • pozostawienie bez zmian,
 • nie mam zdania.

15. Które miejsce przewidujesz jako najbardziej odpowiednie dla lokalizacji przenośnej sceny estradowej?

 • wydzielony rejon Placu Dominikańskiego,
 • obecne umiejscowienie sceny tyłem do ulicy Kościuszki,
 • lokalizacja sceny wg projektu architekta Jacka Mermona przy skarpie i schodach rycerskich,
 • nie mam zdania.

16. Czy w przypadku rewitalizacji Placu Dominikańskiego i umieszcenia w tym miejscu przenośnej sceny oraz ekspozycji reliktów kościoła dominikańskiego zgodziłbyś się na wyciecie dużych drzew?

 • tak - ze względu na nową funkcję placu,
 • tak - ze względu na nową funkcję placu i/lub bezpieczeństwa (przykład uszkodzenia pomnika Adama Mickiewicza przez powalone drzewo),
 • pozostawić drzewa bez zmian,
 • nie mam zdania.

17. Co należy zrobić z obecnym drzewostanem przy okazji rewitalizacji rynku?

 • pozostawić bez zmian,
 • wyciąć część drzew odsłaniając tym sposobem przestrzenny widok na cały rynek i kamienice rynkowe,
 • wyciąć wszystkie obecne drzewa i nasadzić nowe, małe drzewka w ilościach nie przesłaniający przestrzeni rynku i widoku na kamienice,
 • nie mam zdania.Pytanie nr 14 związane jest z propozycją FRP dotyczącą objęcia tego terenu badaniami archeologicznymi i udostępnienia podziemi zburzonego kościoła dominikańskiego jako potencjalnej, dodatkowej atrakcji turystycznej. Ankietowani bardzo pozytywnie odebrali naszą propozycję i 82% z nich jest za stworzeniem kolejnej atrakcji w rynku. Jest więc zainteresowanie objęciem tego terenu badaniami archeologicznymi i uatrakcyjnieniem funkcji tego placu.

Badanie sondażowe - wykres nr 11

Badanie sondażowe - wykres nr 12

Pytanie nr 15 dotyczy natomiast propozycji najlepszej lokalizacji przenośnej sceny estradowej. Omawiając lokalizacje wymienione w odpowiedziach ankieterzy wyjaśniali możliwe wady i zalety poszczególnych miejsc. Projekt Mermona przewiduje scenę stałą obok schodów rycerskich podobnie jak wcześniej była umieszczana scena przenośna naprzeciwko magistratu. Jednak ze względu na złą akustykę (zbyt blisko budynek urzędu miasta) od dłuższego czasu scena jest lokalizowana tyłem do ulicy Kościuszki (akustyka jest już chyba lepsza, ale widoczność ograniczona dla stojących w głębi Rynku, zwłaszcza w pobliżu ul. Kazimierzowskiej). Dlatego FRP proponuje umieszczać scenę na Placu Dominikańskim, na ścieżce prowadzącej do urzędu powiatowego, pomiędzy pubem „Wyrwigrosz”, a pomnikiem Adama Mickiewicza – zdecydowanie lepsza widoczność z całego rynku i prawdopodobnie też dobra akustyka (dźwięk rozprzestrzeniałby się wzdłuż dużego prostokąta). Z naszą propozycją zgodziło się 45% ankietowanych, 19% jest za dotychczasową lokalizacją tyłem do ulicy Kościuszki, 28% nie ma na ten temat zdania i tylko 7% widzi scenę obok schodów.
Rynek był i będzie miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych wymagających także nagłośnienia. Lokalizacja sceny powinna być, więc przemyślana, aby artyści i widzowie nie mieli problemów ze złą akustyką, a sama scena była jak najlepiej widoczna.

Dwa ostatnie pytania dotyczą drażliwego tematu drzew.
Pytanie nr 16 związane jest z ewentualną koniecznością usunięcia dużych drzew z Placu Dominikańskiego przy okazji możliwej jego rewitalizacji. Ankietowani akceptowali taką opcję i była dla nich istotna także kwestia bezpieczeństwa (10% + 45%), wobec 31% będących przeciwko wycięciu dużych drzew, 15% nie miało zdania.

Natomiast 17 pytanie dotyczy drzew rosnących na płycie rynku. Tutaj odpowiedzi mających zdanie na ten temat rozłożyły się w miarę podobnie i wyglądają następująco:

 • pozostawić bez zmian – 29%,
 • wyciąć część drzew odsłaniając tym sposobem przestrzenny widok na cały rynek i kamienice rynkowe – 34%
 • wyciąć wszystkie obecne drzewa i nasadzić nowe, małe drzewka w ilościach nieprzesłaniających przestrzeni rynku i widoku na kamienice – 31%,
 • nie mam zdania – 6%.Podsumowując organizatorzy ankiety mają nadzieję, że opinia mieszkańców wyrażona w referendum oraz w ankiecie przeprowadzonej przez 3 stowarzyszenia będzie uwzględniona w koncepcji zagospodarowania Rynku. Mieszkańcy mają prawo wyrazić swoje oczekiwania wobec tego jak ma wyglądać Rynek. Jest to najważniejszy plac w mieście, a tak znaczące zmiany związane z jego rewitalizacją powinny być konsultowane i zaakceptowane przez mieszkańców o czy mówił także Prezydent w cytacie przytoczonym na początku artykułu.


Nie zapominajmy, że forma jaką przybierze po rewitalizacji Rynek Starego Miasta Przemyśla będzie naszą spuścizną dla potomnych. Niech to nie będzie Rynek, który będzie budził więcej kontrowersji niż zachwytu przemyślan i odwiedzających nasze miasto turystów.

 

Redakcja FRP - D.S.


Powiązane artykuły: