Władze Przemyśla zainteresowane budową ścieżki rowerowo – pieszej

O inicjatywie pisaliśmy kilkanaście dni temu. Członkowie FRP proponują wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej, która połączyłaby ul. 22 Stycznia z Jagiellońską i okolicami dworca PKP. Nad Sanem byłaby wybudowana kładka pieszo – rowerowa.

Koncepcja zyskała zainteresowanie prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.

- W tym roku planowane jest wykonanie wszystkich czynności formalnych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji złożył dwa wnioski do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla, o ujęcie w przyszłorocznym budżecie wydatków na sfinansowanie dwóch zadań – twierdzi Choma.

Pierwsze to budowa ścieżek rowerowych wzdłuż obu brzegów Sanu. Blisko 6 km po lewej, zasańskiej stronie rzeki. Do tego ponad 4 km po prawej. Ponadto zostałaby wykonana przystań wodna na wysokości os. Kmiecie m.in. z wypożyczalnią rowerów. Według planów, w przyszłym roku na realizację tego zadania potrzebne byłoby 2,9 mln złotych i podobna kwota w 2012 r.

Drugie wnioskowane zadanie to kładka pieszo – rowerowa przez San. Byłaby zbudowana w rejonie mostu kolejowego. W przyszłym roku zostałaby opracowana dokumentacja projektowa. Miałaby kosztować 150 tys. złotych. Roboty budowlane zaplanowane na rok 2012 pochłonęłyby ok. 6 mln złotych.

W marcu przemyscy radni wpisali budowę kładki pieszo – rowerowej przez San do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stare Miasto I”.

Wcześniej zainteresowanie inicjatywą Forum wyraził Jacek Prześluga, członek zarządu PKP, jednocześnie dyrektor ds. rewitalizacji dworców kolejowych. Członkowie Forum umówili spotkanie z władzami miejskimi, miejskim konserwatorem zabytków i dyrekcją PKP.

Ścieżka rowerowo – piesza zostałaby połączona z obecnymi i przyszłymi ścieżkami rowerowymi w Przemyślu. Byłaby atrakcją dla turystów, ale także służyłaby mieszkańcom. Stowarzyszenie twierdzi, że pomoże włodarzom miasta w znalezieniu inwestorów.