Wejście do przemyskich podziemi usytuowane na płycie rynku w nowej stylistyce

W ramach projektu "Przebudowa wejścia do podziemnej trasy turystycznej poprzez wykonanie nowego zadaszenia", uzgodnionego z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, dokonano przebudowy wejścia do podziemnej trasy turystycznej, zlokalizowanego na terenie przemyskiego Rynku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 277 tysięcy 390 złotych brutto. Prace zostały powierzone firmie DP „Studio”. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano nowe zadaszenie, charakteryzujące się stalową konstrukcją z dodatkowymi elementami żeliwnymi.

Konstrukcja ta została wypełniona materiałem szklanym, a także zainstalowano nowe, ozdobne drzwi żeliwne. Ponadto dokonano obniżenia ścian zewnętrznych wejścia. W zakresie inwestycji uwzględniono również oczyszczenie wnętrza starego kolektora oraz uzupełnienie izolacji.

Mamy nadzieję, że podobne prace zostaną wykonane w stosunku do głównego wejścia znajdującego się przy budynku Urzędu Miasta.