Ruch dla Podkarpackiej Trasy Wschodniej – trwa zbiórka podpisów !

Przypomnijmy: poprzednio przedstawiliśmy apel Ruchu dla Podkarpackiej Trasy Wschodniej wyrażając jednocześnie poparcie dla przedstawionych w nim postulatów. 

Intencją Ruchu jest wykorzystanie szansy, jaką daje planowana kluczowa inwestycja Polski – budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), największego lotniska w Europie Centralnej. Zamiarem inicjatorów jest, by Przemyśl, Jarosław, Przeworsk i Leżajsk - miasta leżące na najkrótszej trasie między Lwowem (przez Medykę) a Drohobyczem (przez Malhowice) oraz planowanym CPK, miały dostęp do nowoczesnych, szybkich połączeń kolejowych z innymi miastami Polski i sąsiednich państw. Niestety, te miasta nie zostały uwzględnione w obecnych planach rządu. Według obecnych planów rządowych, linia kolejowa, znana jako szprycha podkarpacka nr 6, ma omijać nasze miasta, prowadząc przez Stalową Wolę do Łętowni koło Nowej Sarzyny, a stamtąd nową linią kolejową przez Sokołów Małopolski, Rzeszów, Brzozów do Sanoka. 

Ruch nie sprzeciwia się budowie trasy Łętownia – Sokołów Małopolski – Rzeszów – Brzozów – Sanok, ale domagam się równoległej, utrzymanej w tym samym standardzie linii kolejowej do Przemyśla, poprzez modernizację linii kolejowej nr 68 na odcinku od Łętowni do Przeworska i linii kolejowej nr 91 na trasie od Przeworska do Przemyśla. Podkarpacka Trasa Wschodnia Łętownia – Leżajsk – Przeworsk – Jarosław – Przemyśl pozwoli na skomunikowanie tych miast z CPK najkrótszą drogą, jednocześnie ożywiając węzły kolejowe w Przemyślu i Przeworsku. 

Zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Ruch, szprycha podkarpacka nr 6 w Łętowni dzieliłaby się na dwie równoległe trasy o tym samym standardzie: jedną do Przemyśla, drugą do Sanoka. Nie ma powodu, aby Przemyśl był gorszy od Sanoka. 

Przemyśl może przejąć ruch kolejowy z Ukrainy do CPK zanim zrobi to Lubelszczyzna. W przeciwnym razie, Zamość i Chełm zyskają dodatkowe miejsca pracy dla kolejarzy kosztem naszego regionu. Powinniśmy przekraczać ograniczenia ruchu wyłącznie na osi wschód-zachód i odrzucić ten szablon, który nas blokuje. 

W opinii Ruchu - mamy szansę osiągnąć więcej i warto się za to postarać. Wizję można przedstawić następująco: węzeł przemyski zbiera ruch ze wschodu (ze Lwowa przez Medykę) i z południa (z Drohobycza, Sambora i Chyrowa przez Malhowice), kieruje go na Przeworsk, a węzeł przeworski rozdziela ruch na zachód do Krakowa i dalej oraz na północ, przez Stalową Wolę, do CPK i Warszawy. Powstaje tandem przemysko-przeworski, z którego korzystają również Jarosław i Leżajsk. 

Kolej odgrywa kluczową rolę w rozwoju miast. Tam, gdzie istniały linie kolejowe, miasta przetrwały, a tam, gdzie ich nie było, często ulegały degradacji. Im ważniejsza linia kolejowa, tym lepiej dla miasta. Przynosi to nie tylko miejsca pracy dla kolejarzy, ale także cały szereg korzyści związanych z infrastrukturą kolejową. Kolej ułatwia handel, dowóz surowców dla miejscowych firm i wysyłanie przez nie gotowych produktów na świat. Nie wspominając o ruchu pasażerskim, który ma znaczenie m.in. dla turystyki. 

W celu wsparcia działań oraz zwrócenie uwagi na wyżej opisany postulat, Ruch dla Podkarpackiej Trasy Wschodniej zainicjował zbiórkę podpisów pod petycją skierowaną do rządu. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, by dołączyli się do akcji, wspierając tym samym propozycję rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym regionie. Podpisy będą zbierane zarówno w miejscach publicznych (w Przemyślu: Sklep Elektryczny przy ulicy Jagiellońskiej 2 oraz Sklep Kosmetyczno-Wielobranżowy w pawilonie rzemieślniczym przy ulicy Grunwaldzkiej 13), jak i online, na specjalnie przygotowanej stronie internetowej --> RUCH DLA PODKARPACKIEJ TRASY WSCHODNIEJ | Nasza Demokracja (klik)

 Razem możemy wpłynąć na przyszłość naszego regionu!