Przemyślanie napisali list do premiera w sprawie powiększenia miasta

- Z dużym zaskoczeniem zareagowaliśmy na decyzję rządu blokującą rozwój naszej miasta. Przemyśl ma ograniczone możliwości udostępniania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów w obecnych granicach administracyjnych – piszą w liście do premiera.

W tej sposób członkowie FRP i PSRH zareagowali na niedawną decyzję rządu nie zezwalającą na włącznie do Przemyśla wsi Krówniki. Stało się tak pomimo pozytywnych wyników konsultacji społecznych i takiej samej opinii wojewody podkarpackiego.

- Prosimy premiera o zmianę decyzji rządu i zezwolenie na przyłączenia sołectwa Krówniki do Przemyśla – piszą autorzy listu.