Przemyślane strony...

Lubicie czytać i interesujecie się szeroko rozumianą tematyką miejską ? Jeśli tak, nasz nowy cykl "Przemyślane strony" powinien Was zainteresować. 
W ramach tej serii będziemy prezentować Wam różne, ciekawe publikacje skupiające się na tematach związanych z planowaniem przestrzennym, zrównoważonym rozwojem, komunikacją zbiorową oraz na innych aspektach dotyczących funkcjonowania miast.
Pierwszą publikacją w ramach tej serii jest książka pt. „Miasto dla ludzi -zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym”, która stanowi kompleksowe studium na temat związku pomiędzy planowaniem przestrzennym a mobilnością w kontekście zrównoważonego rozwoju. 
Ta publikacja bada, jak efektywne i niskoemisyjne metody przemieszczania się wpływają na kształtowanie przestrzeni miejskich, jednocześnie podkreślając znaczenie współpracy na różnych szczeblach administracji i pomiędzy jednostkami o różnych kompetencjach. Książka ta ma na celu dostarczenie wiedzy nie tylko dla specjalistów i polityków, ale również dla lokalnych aktywistów oraz mieszkańców, inspirując do świadomego kształtowania przestrzeni miejskiej.

Grafika: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
ABY POBRAĆ PUBLIKACJĘ KLIKNIJ ---> TU