Nowy przystanek kolejowy Przemyśl Wschodni już dostępny

Od września ub. roku mieszkańcy miasta, jak i osoby spoza Przemyśla, mają możliwość korzystania z nowo utworzonego przystanku kolejowego "Przemyśl Wschodni", zlokalizowanego na trasie do Medyki, przy granicy z Ukrainą.
Obecnie, oprócz stacji Przemyśl Główny, funkcjonuje przystanek Przemyśl Zasanie, z której korzystają mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta.
Nowo utworzony przystanek kolejowy Przemyśl Wschodni, położony w bezpośrednim sąsiedztwie hipermarketubudowlano-ogrodniczego oraz parku handlowego, został wyposażony w peron z wiatami, ławkami, tablicami informacyjnymi oraz odpowiednim oznakowaniem.
Fot. Grzegorz Kość - FRP.