Kilka słów odnośnie muralu przy ulicy Serbańskiej 7

Od czwartku (tj. 12.08.21 r.) mieszkańcy naszego Miasta, a także turyści i odwiedzający mają okazję podziwiać nowopowstały przy ulicy Serbańskiej mural.

Chcielibyśmy pokazać Państwu naszą wersję, którą przedstawiliśmy dyrekcji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jeszcze w 2018 r.

Sam pomysł na mural, którego motywem przewodnim byłby najstarszy, znany nam widok Przemyśla pochodzący z dzieła Georga Brauna i Abrahama Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum” pojawił się tuż po tym jak wykonaliśmy mural przy ulicy Mickiewicza „Serce Miasta”.

W założeniu lokalizacja nowego muralu miała przede wszystkim odpowiadać kontekstowi historycznemu, dlatego też idealnym wręcz miejscem była ściana szczytowa kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7 znajdująca się nieopodal rynku Starego Miasta. W dodatku fundusze jakie Muzeum otrzymało ze środków wojewódzkich na prace remontowe m.in. elewacji kamienic Rynek 9 i Serbańska 7 dawały szanse, że „przy okazji” uda się wykonać mural.

W celu realizacji tego zadania nawiązaliśmy współpracę z grupą warszawskich malarek doświadczonych w tego typu realizacjach, jak m.in. mural przy ulicy Zamoyskiej w Lublinie „Wjazd gen. Zajączka do Lublina” czy murale 3D wykonane podczas Światowych Igrzysk Sportowych we Wrocławiu "The World Games 2017”. Ponadto przyjęliśmy, że mural będzie sfinansowany w ramach zbiórki publicznej na jednej z platform crowdfundingowych. Taka formuła finasowania projektu wynikała z tego, iż chcieliśmy, aby każdy mieszkaniec/sympatyk naszego miasta mógł być współautorem tego dzieła, co miało nieść także pozytywny wydźwięk w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego (Civitas). Stąd też w projekcie muralu u dołu malowidła widnieje napis, iż jego powstanie zawdzięcza się wsparciu mieszkańców Królewskiego Miasta Przemyśla.

W celu nadania ścieżki administracyjnej dla tej inicjatywy złożyliśmy w kwietniu 2018 r. pismo do Dyrektora Muzeum w sprawie wykonania muralu na ścianie przy Serbańśkiej 7. Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem dyrekcji Muzeum i już w maju 2018 r. uzyskaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na prace malarskie na w/w ścianie wg przedstawionego projektu.

Niestety, jak się później okazało, środki wojewódzkie na m.in. remont elewacji przy Serbańskiej 7 nie obejmowały ściany szczytowej od strony podwórka/parkingu.

To nieco skomplikowało sprawę, jednak nie na tyle, by zrezygnować z dalszych działań. Wobec powyższego zaczęliśmy na własną rękę poszukiwać firm, które udostępnią nam rusztowania.

Dodatkowo po bliższej analizie stanu technicznego ściany okazało się, że nie jest on najlepszy. W wielu miejscach występowały spękania pionowe i poprzeczne, rysy, odpryski oraz ubytki spowodowane kruszeniem się tynku (ściana była termomodernizowana w 2008 roku). Uznaliśmy, że w tej sytuacji konieczne będą prace przygotowawcze samej ściany zanim rozpoczną się właściwe prace malarskie. W tym też celu skontaktowaliśmy się z trzema firmami budowalnymi, które przedstawiły wstępny nam kosztorysy prac. Jako, że byliśmy przygotowani na koszty związane wyłącznie z pracami malarskimi, dodatkowe koszty prac przygotowawczych (całkowity remont elewacji) znacząco przewyższały nasze możliwości finansowe.

W związku z tym Muzeum wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z wnioskiem o dofinansowanie prac remontowych tej części elewacji. Niestety środki te nie zostały udzielone ze względu na pilniejsze na tamten czas potrzeby związane z remontami zabytków. Następnie zaczęliśmy poszukiwać dofinansowania na poziomie wojewódzkim i z grantów ministerialnych.

W międzyczasie wybuchła epidemia, która mocno pokrzyżowała dalsze działania..

W związku z powyższym chcieliśmy pogratulować organizatorom i wykonawcom odsłoniętego w ubiegły czwartek muralu. Doskonale zdajemy sobie sprawę ile pracy i trudu trzeba włożyć, aby takie dzieło mogło zaistnieć. Tym bardziej cieszy nas fakt, że nasze marzenie, by w samym sercu Starego Miasta powstał mural nawiązujący do najwspanialszej historii naszego miasta udało się urzeczywistnić.

Jesteśmy przekonani, że od teraz turyści i sami mieszkańcy będą ochoczo zatrzymywać się przy ulicy Serbańskiej, by z podziwem oglądać Przemyśl doby „Złotego Wieku” z jego fantastyczną architekturą.

Jednocześnie chcieliśmy zapewnić organizatorów i wykonawców, iż przy kolejnych podobnych realizacjach chętnie służymy wsparciem i pomocą.

Na poniższej grafice projekt muralu wg koncepcji Forum Rozwoju Przemyśla przedstawiony dyrekcji Muzeum w 2018 r.