Ścieżka pieszo-rowerowa z Zasania na Stare Miasto z kładką na Sanie

Środa, 3 marca 2010

Zobacz, w jaki sposób można usprawnić komunikację pomiędzy dzielnicą Zasanie i Starym Miastem. Forum Rozwoju Przemyśla proponuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 22-stycznia do ul. Mickiewicza z mostem na Sanie. Jej realizacja i remont Dworca PKP powinny być atrakcją turystyczną miasta. Proponujemy także budowę parkingów dla rowerów i Miejskiej Komunikacji Rowerowej.

Forum Rozwoju Przemyśla przedstawia koncepcję „Ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 22-stycznia do ul. Mickiewicza”. Pomysł zrodził się z kilku powodów, a najistotniejsze z nich to:

 • usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej pomiędzy dzielnicą Zasanie, a Starym Miastem, oraz ulicami Dworskiego i Nestora, w rejonie których znajdują się szkoły i uczelnia wyższa PWSW,
 • poprawienie bezpieczeństwa rowerzystów, dla których pokonywanie obu mostów drogowych jest utrudnione i niebezpieczne,
 • połączenie jedynej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulic Jana Pawła II i 22-stycznia z planowanymi trasami rowerowymi po drugiej stronie miasta,
 • wstępne założenia do MPZP „Stare Miasto I”, w którym to przewidziano budowę pomostu dla pieszych i rowerzystów przez rzekę San między mostem kolejowym, a budką MZK,
 • remont Dworca Głównego PKP – nadarza się okazja, aby zmienić estetykę zabudowań i polepszyć komunikację w okolicach dworca – docelowo stworzenie pasażu handlowego od Dworca PKP w kierunku ul. Mickiewicza z wykorzystaniem obecnej bocznicy kolejowej,


Stworzenie proponowanej ścieżki pieszo-rowerowej powinno być pozytywnie odebrane przez mieszkańców miasta. Jest to nie tylko ukłon w kierunku rowerzystów, którzy nie mogą doczekać się rozbudowania tras rowerowych na terenie miasta.

Z całą pewnością byłaby to duża atrakcja dla mieszkańców miasta i turystów, gdyby do obecnego przemyskiego deptaka wzdłuż Sanu po stronie zasańskiej, dołączyć ciekawą trasę, przebiegającą obok pięknie odnowionego Dworca PKP. Na cały remont ma być przeznaczone 88,8 mln złotych w większości z budżetu państwa. Jednakże wkład własny PKP w kwocie 10,1 mln złotych jest także znaczący i w związku z tym PKP będzie chciało na pewno skomercjalizować część powierzchni użytkowej dworca. Najemcy będą skłonniejsi do utworzenia lokali usługowych na terenie dworca i proponowanego pasażu handlowego, jeżeli dworzec i jego okolica będzie lepiej skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Temu miałaby służyć także trasa ciągu pieszo-rowerowego.

Dodatkowym argumentem jest poprawienie estetyki okolic dworca. Wjeżdżając na Dworzec Główny musimy oglądać począwszy od mostu kolejowego:

 • po lewej stronie - nieciekawy wygląd przemyskiego zieleniaka oraz dworca PKS,
 • po prawej stronie - betonowy murek na wysokości ul. Jagielońskiej, a następnie za Kamiennym Mostem "piękne" blaszane garaże, oraz za budynkiem PKP znowu garaże i mur otaczający ogród Zakonu Reformatów,
 • wyjście z tunelu na Plac Legionów – po lewej stronie mamy ślepą uliczkę w kierunku bocznicy kolejowej przy ul. Mickiewicza
 • wyjście z dworca na Plac Legionów - po prawej stronie znajduje się zaniedbany plac wykorzystywany jako parking


Część  tych terenów należy do PKP i mamy nadzieję, że ich wygląd i wykorzystanie zmieni się na lepsze po przeprowadzonym remoncie.

Proponowana trasa ścieżki pieszo-rowerowej:

Proponowana trasa ścieżki pieszo-rowerowej:

Trasa pieszo-rowerowa Zasanie - Dworzec PKP

Opis planu

 

 1. most pieszo-rowerowy na Sanie
  ,
 2. proponowany ciąg komunikacyjny od ul. Sportowej do Placu Legionów (na stronie internetowej FRP można zobaczyć zdjęcia pokazujące planowane do wykorzystania tereny i ich obecny wygląd),

 3. proponowany ciąg komunikacyjny od Placu Legionów poprzez bocznicę kolejową z wydzielonym kontrapasem rowerowym wzdłuż ul. Mickiewicza

 

Miasto przewiduje budowę łącznika ulicy Sportowej z Mniszą pod Kamiennym Mostem. Prawdopodobnie w ramach offsetu tą ulice ma wybudować inwestor galerii przy ulicy Jagielońskiej. Łącznik ten powinien też obejmować fragment proponowanej ścieżki pieszo-rowerowej.

Dalszy przebieg trasy, to wykorzystanie ulicy Mniszej w kierunku muru otaczającego ogród Zakonu Reformatów i przejście pomiędzy budynkiem PKP przy ul. Mniszej na tereny PKP pomiędzy niewykorzystywanym torem, a murem ogrodu. Następnie przejście pomiędzy budynkiem Dworca PKP, a murem ogrodu biegnącego po skosie w kierunku wewnętrznego parkingu oraz przedłużenie chodnika biegnącego pomiędzy dworcem, a torami kolejowymi.

W ramach pierwszego etapu proponujemy budowę trasy oznaczonej kolorem niebieskim wraz z budową mostu. Kolorem żółtym przewidziano dalszy przebieg ścieżki. Budowa tej części wiąże się jednak z kompleksowym zagospodarowaniem terenów PKP przy rampie wzdłuż ul. Mickiewicza. Gdyby powstała cała trasa rowerzyści mieliby świetne połączenie dzielnicy Zasanie ze szkołami przy ul. Dworskiego i uczelnią wyższą PWSW od strony ul. Nestora.

Dlaczego Forum Rozwoju Przemyśla wnioskuje do pana Prezydenta o realizację tej koncepcji trasy pieszo-rowerowej?

Powody zostały wymienione na pierwszej stronie jako leżące u źródła tego pomysłu. Dla realizacji tej inwestycji niezbędny jest teren PKP położony wzdłuż muru otaczającego ogród Zakonu Reformatów. Dlatego też argumentem wartym podkreślenia jest remont Dworca PKP. Zakładamy, że jego właściciel będzie chciał udostępnić powierzchnie użytkowe dworca dla prywatnych najemców. W interesie PKP powinno być, więc umożliwienie stworzenia proponowanej trasy, która przysporzy klientów lokalom usługowym na terenie dworca i w okolicy. Uważamy więc, że budowa ścieżki obejmująca tereny PKP jest możliwa.

Uzupełnieniem tej koncepcji jest budowa monitorowanych parkingów dla rowerów. Monitorowane parkingi w miejscach, w których pobliżu znajdują się ważne instytucje, banki, czy też miejsca wypoczynku lub robienia zakupów przez mieszkańców miasta mogłyby zachęcić do tej formy transportu. Parkingi powinny być monitorowane przez kamery z tabliczkami informującymi o tym. Powinno to zniechęcić do kradzieży, a w ostateczności łatwo można by ustalić sprawcę. Niestety nie ma gdzie zaparkować roweru nie obawiając się o jego kradzież. Nie jest to tylko problem kradzieży całego roweru, ale i akcesoriów.


Jeżeliby powstałyby takie parkingi, byłoby to duże udogodnienie dla rowerzystów pragnących załatwić sprawy na mieście. Niestety ulice są bardzo zatłoczone i będzie coraz gorzej. Oczekiwanie na ścieżki rowerowe na głównych ulicach miasta to daleka przyszłość, a stworzenie parkingów nie wymaga dużych nakładów.

Przykładowe propozycje dla monitorowanych parkingów:

Rynek, Muzeum Narodowe (zbieg ulic Kazimierzowskiej i Wałowej), Plac Legionów, okolice Zielonego Rynku, ul. Jana Pawła II (obok pomnika Orląt Przemyskich), ul. 3-go Maja (w pobliżu DH Szpak), ul. Sportowa (w pobliżu Zielonego Rynku), większe osiedla mieszkaniowe.

Przy okazji popieramy stworzenie Miejskiej Komunikacji Rowerowej. Z rozmów przeprowadzonych z Prezesem MZK wynika, że chciałby utworzyć tego typu usługę jako dodatkową ofertę MZK. Usługa ma być kierowana przede wszystkim do pasażerów MZK mających kłopoty z połączeniami autobusowymi. Wypożyczenie roweru dostępnego na parkingu na obrzeżach miasta ma pozwolić zainteresowanemu na dojazd w rejon miasta, gdzie będzie mógł w dalszej podróży skorzystać z autobusu miejskiego. Skorzystają na tym także inni mieszkańcy miasta i turyści chcący wypożyczyć rower do zwiedzania miasta. Niezbędne do realizacji tej usługi są monitorowane parkingi rowerowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, Forum Rozwoju Przemyśla wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do realizacji ww. projektów najpóźniej do 2012 roku, czyli terminu zakończenia prac remontowych dworca PKP. Należy się, więc spodziewać napływu turystów chcących odwiedzić zarówno wyremontowany dworzec, jak i inne atrakcje miasta, do których powinien też należeć most pieszo-rowerowy.Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym

 

Monitorowane parkingi dla rowerów

Powiązane artykuły: