Ruszyła kolejna edycja przemyskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta do 18 września br. (włącznie) Zarządy Osiedli mogą składać swoje wnioski do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Środki przyznawane będą w oparciu o liczbę mieszkańców każdemu z osiedli. W porównaniu do 2016 roku zwiększona została pula przyznawana wobec najmniejszych pod względem liczby mieszkańców osiedli: z 20 tys. do 25 tys. zł. Pula zweryfikowana została, co więcej, w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji oraz o wykaz niektórych kosztów jednostkowych.

Szczegółowe informacje związane z Budżetem Obywatelskim 2018 znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego.

Pełna treść zarządzenia, jak i najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną edycją budżetu zamieszczono poniżej.

Zarządzenie numer 374/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2018 rok.
 
Załącznik do zarządzenia - Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2018 rok
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - środki przeznaczone na zadania
 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - wersja edytowalna.doc

 

Opracował: M. Zdebski