Kilka słów o stowarzyszeniu

Misją stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla jest działanie na rzecz rozwoju Przemyśla oraz regionu.

Celem FRP jest promowanie walorów gospodarczych Przemyśla poprzez współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, jaki i instytucjami sektora publicznego. Stowarzyszenie zamierza wpływać na władze samorządowe i podmioty prywatne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa architektonicznego, a także   infrastrukturalnych projektów drogowych. Forum Rozwoju Przemyśla pragnie popularyzować historię Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w kontekście turystyki i promocji miasta oraz wspierać działalność kulturalno-artystyczną i naukową.  

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla realizuje cele poprzez organizowanie odczytów, spotkań, wystaw, pokazów oraz innych form rozpowszechniania i wymiany wiedzy, spotkań z postaciami życia publicznego, a także prowadzenia witryny internetowej. 

Forum Rozwoju Przemyśla jest organizacją pozarządową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz własnego regulaminu.