O Forum Rozwoju Przemyśla w Naszym Przemyślu

Artykuł w miesięczniku Nasz PrzemyślDzięki zaangażowaniu kilku młodych i ambitnych ludzi powstało stowarzyszenie oraz pierwszy serwis internetowy, który gromadzi informacje o przemyskich inwestycjach, zarówno tych realizowanych, zakończonych jak i planowanych. Razem z witryną funkcjonuje forum, na którym użytkownicy zamieszczają zdjęcia z placów budowy realizowanych projektów inwestycyjnych oraz dyskutują na temat rozwoju miasta.

Idea powołania w Przemyślu stowarzyszenia pojawiła się w grudniu ubiegłego roku na lokalnym forum internetowym. Podczas dyskusji nad sprawami dotyczącymi inwestycji w naszym mieście Grzegorz Kość zaproponował, by wzorem innych miast założyć organizację typu non-profit o nazwie Forum Rozwoju Przemyśla, która podejmowałaby problematykę z zakresu polityki komunikacyjnej, architektury i ochrony zabytków, rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz szeroko rozumianej infrastruktury. Jak wspomina sam pomysłodawca: „Idea została pozytywnie odebrana przez internautów i już wkrótce spotkaliśmy się w przestrzeni realnej, by doprecyzować cele organizacji oraz przygotować wszelkie wymagane dokumenty do założenia stowarzyszenia zwykłego. Dzięki zaangażowaniu przyszłych członków udało się w dość szybkim tempie „dopiąć” formalności, wobec czego Forum Rozwoju Przemyśla w dniu 4 czerwca zaistniało na mapie stowarzyszeń rozwojowych”. Kolejnym krokiem było założenie serwisu internetowego, do którego zaczęto gromadzić informacje o wszelkich miejskich inwestycjach. Z pomocą przyszli panowie Grzegorz Gąsak oraz Mariusz Wójcik z firmy vertoo.pl, którzy nieodpłatnie przygotowali serwis oraz pan Tomasz Trojnar, który użyczył swoich fotografii na stronę główną witryny internetowej.

W ten sposób powstał serwis, w którym oprócz na bieżąco aktualizowanych informacji o inwestycjach oraz pracach rewitalizacyjnych przy obiektach zabytkowych (realizowanych zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny) funkcjonuje forum internetowe, które według zamysłu twórców pełnić ma płaszczyznę do dyskusji między mieszkańcami Przemyśla, jego sympatykami a osobami, które są odpowiedzialne za rozwój miasta. Warto wspomnieć, że od samego początku istnienia serwis cieszy się dużym zainteresowaniem internautów a liczba odwiedzin już w dniu uruchomienia strony przeszła wszelkie oczekiwania twórców i dziś jest jedną z najchętniej odwiedzanych przemyskich witryn internetowych. Serwis oraz forum funkcjonują pod adresem: www.frp.com.pl.

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Przemyśla oraz regionu, poprzez promowanie walorów gospodarczych i turystycznych miasta oraz współpracę zarówno z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, jak i instytucjami sektora publicznego. Obecnie Forum Rozwoju Przemyśla tworzy sześć osób – Grzegorz Kość, Sylwester Domagalski, Marcin Wachol, Marcin Radochoński, Maciej Szpieg i Grzegorz Ostrowski. Są to ludzie w różnym wieku, uczący się bądź pracujący, ale jak sami podkreślają łączy ich jedno – miłość do Przemyśla i chęć zmian w naszym mieście na lepsze. Grzegorz Kość tłumaczy w jaki sposób zamierzają wpływać na te zmiany: - „Chcemy to uczynić poprzez kreowanie pewnych rozwiązań w sferze komunikacyjnej (tworzenie systemu rond), jakości estetyki i architektury (eliminacja z krajobrazu miejskiego szpetnych reklam w ścisłym centrum oraz budynków lichej architektury np. budka MZK przy ul. Jagiellońskiej), turystyka i promocja miasta (tworzenie produktów turystycznych przy wykorzystaniu dziedzictwa jakie niesie Twierdza Przemyśl).” Sylwester Domagalski dodaje: - "Pragniemy też uświadomić mieszkańcom jak wiele od nas samych zależy. Każdy musi dołożyć swoją cegiełkę - choćby poprzez sprzątanie po swoich pieskach, i nie wyrzucanie gdzie popadnie śmieci. Dbanie o wizerunek miasta to nie jest tylko zadanie włodarzy. Poprzez naświetlenie potencjału turystycznego i bogactwa historycznego naszego miasta chcemy sprawić by mieszkańcy mówili z dumą o swoim mieście, i mieli świadomość, że mieszkają w wyjątkowym miejscu."

W sferze zamierzeń inwestycyjnych wobec Przemyśla podjęli współpracę z licznymi inwestorami polegającej na wymianie informacji. Współpracują również z Zarządem Dróg Miejskich, Urzędem Miejskim, a także z regionalnymi organizacjami III sektora np. Stowarzyszeniem Kaponiera – Przemyski Obszar Warowny”, dzięki któremu zrewitalizowano bunkier linii Mołotowa w Przemyślu. Ich plany na przyszłość dotyczą strony internetowej, jej rozbudowy oraz dostosowania do potrzeb internautów. Stowarzyszenie zamierza wpływać na władze samorządowe i podmioty prywatne m.in. w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa architektonicznego czy też infrastrukturalnych projektów drogowych poprzez spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych, by przedstawiać własne projekty rozwiązań. Jak mówi pan Kość „W herbie nadsańskiego grodu widnieją słowa LIBERA REGIA CIVITAS, co znaczy Wolne Miasto Królewskie, Civitas znaczy również obywatel, zatem Wolne Miasto Obywatelskie, a poprzez nasze działania chcemy pokazać, że takim miastem właśnie jesteśmy”. Dlatego też Stowarzyszenie pragnie realizować swe cele również poprzez organizowanie odczytów, spotkań, wystaw, pokazów oraz innych form rozpowszechniania i wymiany wiedzy. Marcin Wachol tłumaczy: - "Założyliśmy stowarzyszenie, którego celem jest nie tylko obrazowanie wszelkich inwestycji w mieście ale przede wszystkim pokazanie Przemyśla jako miasta, którym warto się zainteresować i zająć, czy to przez promowanie jego walorów turystycznych, podpowiadania rozwiązań komunikacyjnych wytykania tego co niedobre i chwalenia tego co rozsądne...Samym narzekaniem i biadoleniem nic się nie zdziała"
Działalność Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla została już dostrzeżona również poza granicami Przemyśla a przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej projektowi pt. „Wspólna Przestrzeń”, która miała miejsce w październiku w Lublinie.