Nie będzie ścieżki rowerowej do Malhowic !

Kilka dni temu, że zwróciliśmy się z zapytaniem do Wójta Gminy Przemyśl o to czy w ramach realizowanej inwestycji na obszarze gminy w postaci przebudowy drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Malhowice (granica państwa) przewidziana jest ścieżka rowerowa, a jeśli tak to czy będzie odseparowana od jezdni oraz z jakiego materiału zostanie wykonana jej nawierzchnia. Treść takiego samego zapytania przekazaliśmy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Wskazaliśmy, że za budową ścieżki rowerowej przemawia fakt, iż jest to trasa niezwykle uczęszczana przez rowerzystów, którzy przemierzają ją kierując się w stronę Malhowic, a następnie do Stanisławczyka, by tam na kładce udać się do Rożubowic i dalej w kierunku Przemyśla.

Zwróciliśmy uwagę, że w przypadku gdy ścieżka niepowstanie istnieje bardzo poważne ryzyko tragedii z udziałem pojazdów i rowerzystów, tym bardziej, że na tej trasie ze względu na jej długość oraz ukształtowanie kierowcy rzadko trzymają się ustalonych norm prędkości ruchu.

Z odpowiedzi jaką uzyskaliśmy od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wynika, że zakres realizowanej inwestycji, tj. rozbudowy DW885 nie obejmuje budowy ścieżki rowerowej, a w zakresie ruchu pieszego realizowane są następujące rozwiązania:
a) od km 0+014,02 do 0+100,00 – obustronny chodnik przy jezdni o szer. 2,00 m,
b) od km 0+100,00 do 0+545,00 strona lewa chodnik przy jezdni strona lewa o szer. 2,00 m,
c) od km 2+984,80 do km 3+631,90 strona prawa – chodnik przy jezdni o szer. 2,00 m.

Jak podaje ZDW w Rzeszowie zarówno w trakcie opracowywania koncepcji jak i projektu budowlanego niniejszej Inwestycji trwały ustalenia z Gminą Przemyśl dotyczące lokalizacji oraz wprowadzenia dodatkowych odcinków chodnika w ciągu DW 885. Efektem tych ustaleń było zaakceptowanie rozwiązań projektowych oraz zawarcie w dniu 29.04.2016r. porozumienia w sprawie współpracy Województwa Podkarpackiego z Gminą Przemyśl, które wprowadziło do Kontraktu dodatkowe odcinki chodnika wzdłuż DW885 w miejscowościach:
- Nehrybka od granicy z miastem do drogi wewnętrznej na działce nr 185 o długości ok. 400 m (po stronie lewej)
- Hermanowice od drogi powiatowej 2095R dz. Nr 212 do drogi powiatowej 2094Rdz. Nr 324 o długości ok 330 m. (po stronie prawej).

Wg informacji podanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach obecnie realizowanej inwestycji nie ma możliwości wykonania ścieżki rowerowej, natomiast ewentualna jej budowa może zostać zrealizowana na odrębnie obowiązujących zasadach w ramach oddzielnej inwestycji.

Odpowiedź Wójta Gminy Przemyśl potwierdza informacje przedstawione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie braku uwzględnienia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 885 oraz zaznacza, że przewidziane są do budowy jedynie chodniki na odcinkach miejscowości Nehrybka i Hermanowice.

Aby zobrazować Wam, w których miejscach będzie znajdował się chodnik, w których ścieżka rowerowa oraz miejsca gdzie jej nie będzie przygotowaliśmy pomocniczą mapkę, i tak:

• kolorem zielonym zaznaczony jest chodnik, o którym pisze ZDW w Rzeszowie,
• kolorem czerwonym zaznaczono drogę z poboczem gdzie nie uwzględniono ścieżki rowerowej,
• natomiast ten niewielki skrawek u dołu mapy zaznaczony kolorem niebieskim to… ścieżka rowerowa przy pętli autobusowej.

Niestety powyższe informacje nie napawają zbytnim optymizmem w związku z tym mając na względzie dobro i bezpieczeństwo uczestników ruchu na DW 885, a zwłaszcza rowerzystów, postanowiliśmy podjąć dalsze kroki w niniejszej sprawie, o których powiadomimy Was za niedługo.