Most kolejowy na Sanie – jakie będą dalsze losy po zakończonych konsultacjach ?

Tego możemy się dowiedzieć z informacji jakie uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Pana Marcina Radochońskiego - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 9 „Krasińskiego”. Skierował on do władz miasta zapytanie dotyczące wyboru finalnej koncepcji przebudowy/rewitalizacji mostu, jak również jego przyszłej estetyki, aspektów technicznych i finansowych, a także możliwości wykorzystania jego części. 

Z udzielonej odpowiedzi możemy dowiedzieć się, że po zakończeniu debaty publicznej oraz następujących po niej spotkań z przedstawicielami PKP PLK władze miasta ostatecznie przychyliły się do propozycji Inwestora (popartej wcześniej głosami mieszkańców w konsultacjach), która polega na budowie nowego mostu pylonowego, z zachowaniem jednego toru starego mostu, pod następującymi jednak warunkami (o ile technicznie okaże się to możliwe):

1) pylony będą dostosowane do wysokości przęsła nurtowego ( nie powinny być one wyższe),
2) skrajni nowego mostu będzie podwyższona w stosunku do obecnej zarówno nad ulicą Wilsona/Sportową jak i 22-Stycznia do poziomu min. 4,0 m.

W zakresie przejęcia konstrukcji obecnego mostu stalowego Gmina Miejska zadeklarowała pozyskanie na preferencyjnych warunkach – historycznego, zachodniego przęsła nurtowego oraz obydwu przęseł toru wschodniego wraz z przyczółkami i podporami.

Władze miasta liczą, że Inwestor w ramach budowy nowego mostu, po usunięciu wschodniego przęsła nurtowego, przesunie na jego miejsce przęsło zachodnie, a pozostałe przęsła toru zachodniego usunie, co umożliwi wykorzystanie ich – o ile będzie to możliwe – przy budowie innych przepraw mostowych. 

Powstała w ten sposób nowa przeprawa spełniająca od teraz rolę kładki pieszo-rowerowej zachowałaby dla przyszłych pokoleń swoje historyczne i przestrzenne walory, a także najstarsze elementy istniejącego mostu kolejowego, łącznie z podporami i przyczółkami. 

Z udzielonej odpowiedzi możemy dowiedzieć się również, że władze miasta wskazały, aby w ramach przygotowywanej inwestycji zostało przewidziane podwyższenie skrajni mostu przekazanego Gminie, do poziomu nowego mostu jak również, by została opracowana koncepcja powiązań komunikacyjnych starego mostu z układem ciągów pieszo-rowerowych, przy założeniu, że zjazdy do ul. Wilsona i ul. 22-go Stycznia zostaną wybudowane nie na końcu przeprawy ale na wysokości obecnych ciągów pieszo-rowerowych, poprzez stworzenie zejść/zjazdów bezpośrednio z konstrukcji mostu, a nie z nasypu.

Aktualnie trwają prace projektowe, które uwzględniają efekt dotychczas prowadzonych rozmów i ustaleń między Gminą Miejską a przedstawicielami PKP PLK.

 

 Kostek/

Podyskutuj na ten temat na naszym forum dyskusyjnym