Konsultacje proponowanych zmian w Rynku Starego Miasta

Przemyśl dn. 29.04.2011

Szanowny Pan
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
Forum Rozwoju Przemyśla zwraca się do Pana z wnioskiem o przeprowadzenie autorytatywnego badania opinii publicznej w sprawie przyszłości Rynku.

Proponowane przez Urząd Miasta konsultacje społeczne w formie anonimowych głosów wrzucanych do urn umieszczonych w miejscach prezentacji wizualizacji projektów przebudowy Rynku byłyby może dobrym rozwiązaniem, gdyby nie fakt, że w ciągu kilku ostatnich lat mieszkańcy Przemyśla kilkukrotnie i w dużej liczbie wypowiedzieli się przeciw planom przebudowy Rynku.

Dla przypomnienia były to:

 • Ankieta przeprowadzona przez TUM w maju 2005 (930 osób, znanych z imienia i nazwiska, wypowiedziało się przeciwko wycięciu drzew na Rynku);
 • Referendum - Kwiecień 2009; ponad 9.000 mieszkańców opowiedziało się przeciwko proponowanemu przez UM projektowi przebudowy (z tego ponad 5000 mieszkańców podpisało swoim imieniem i nazwiskiem wniosek o przeprowadzenie referendum);
 • Ankieta przeprowadzona przez Forum Rozwoju Przemyśla (badanie sondażowe wykonano na przełomie 2010 i 2011 – wyniki opublikowane w lutym 2011) w której 76% respondentów z 355 wypowiedziało się przeciw planom przebudowy Rynku proponowanym przez Urząd Miasta;
 • Petycja do władz Przemyśla o pozostawienie Rynku w dotychczasowej formie (na 22.04.2011 – 672 osoby podpisały się z imienia i nazwiska pod petycją, obywatele Przemyśla, turyści, goście i dawni mieszkańcy).


Uważamy, że anonimowe głosy wrzucane do urn są:

 • po pierwsze o wiele mniej miarodajne niż wyżej wymienione formy społecznych konsultacji;
 • po drugie nie zapewniają należytej obiektywności wyników (koniecznej przy tak drażliwej społecznie kwestii).

Dobre badania opinii publicznej, przeprowadzone przez renomowaną firmę sondażową mogą dać o wiele bardziej autentyczny obraz oczekiwań społecznych niż ww. anonimowe głosy wrzucane do urn.

Proponujemy zatem następujące pytanie i odpowiedzi do wyboru:
Która propozycja zmian w Rynku najbardziej Ci odpowiada?

 • Zmiany w Rynku wg projektu UM
 • Zmiany w Rynku wg koncepcji FRP
 • Zmiany w Rynku wg propozycji TUM

Nadmieniamy, że już w 2008 roku Pan Prezydent był zachęcany do wynajęcia takiej firmy sondażowej. Wtedy był to dla miasta koszt zbyt wysoki, ale od tego czasu miasto musiało wydać pieniądze na:

 • organizację referendum (70 tys. zł),
 • koszt wizualizacji przygotowanych w roku 2009,
 • koszt wizualizacji przygotowanych w roku 2011 dotyczących tego samego projektu mający w zamierzeniu Urzędu Miasta poprawić wizerunek kontrowersyjnego projektu – ok. 20 tys. zł.

Wobec powyższego prosimy o zmianę formy konsultacji na proponowaną przez nas formę badania opinii publicznej. Uważamy, że wydanie dodatkowych środków na ten cel jest uzasadnione tym bardziej w związku z trudną sytuacją budżetu miasta. W naszej opinii pieniądze, jakie ma zamiar przekazać miasto na projekt dotyczący zmian w Rynku muszą być wydane rozsądnie. Trudno byłoby, więc zrozumieć mieszkańcom Przemyśla sfinansowanie przebudowy Rynku z wizją późniejszego niezadowolenia z uzyskanych efektów.

Poniżej przedstawiamy pierwszą wizualizację koncepcji zagospodarowania Rynku proponowaną przez Stowarzyszenie  Forum Rozwoju Przemyśla. W dniu wystawienia na mieście plansz z wizualizacjami zaprezentujemy pozostałe ujęcia pokazujące bliżej zalety naszej propozycji.

Rynek do strony Placu Dominikańskiego