Karpacka Spółka Gazownicza Mecenasem imprez artystycznych organizowanych przez Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu informuje, że 14 października br. podpisano umowę na objęcie Mecenatem imprez artystycznych organizowanych przez Centrum Kulturalne w sezonie 2009/2010 przez Karpacką Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. – reprezentowaną przez przedstawiciela tj. Oddział - Zakład Gazowniczy w Jarosławiu.

Jak ważne w dzisiejszych czasach jest pozyskanie sponsora o mecenasie nie wspominając, może zaświadczyć każdy … kto o to się kiedykolwiek starał. Zwłaszcza gdy wszechobecnie słyszalny kryzys gospodarczy dał się bardzo mocno odczuć chyba każdemu z Nas.
Z tym większą radością pragniemy Państwa poinformować – jak w sentencji – o kolejnym sukcesie Naszej instytucji na tym trudnym polu.


Niniejsza umowa jest owocem dotychczasowej współpracy w sezonie artystycznym 2008/2009, za co w dowód uznania wyróżniono Karpacką Spółkę Gazowniczą tytułem „Mecenas Centrum Kulturalnego” podczas Inauguracji Sezonu Artystycznego CK 2009/2010.

Karpacka Spółka Gazownicza postanowiła wesprzeć finansowo szesnaście różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych – od prestiżowych imprez i festiwali takich jak: Przemyska Jesień Teatralna, Ogólnopolski Turniej Satyry im. I. Krasickiego „O Złotą Szpilę”, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ”Jazz bez...” - Mikołajki Jazzowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej czy Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form – Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju oraz Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, poprzez imprezy folklorystyczne jak Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie, Międzywojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dubiecku, Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Gacok” w Gaci, Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki” w Pruchniku, „Biesiada nad Wyczawą” - prezentacje tradycyjnych potraw wiejskich w Wiązownicy, aż po konkursy i przeglądy wojewódzkie: Przegląd Piosenki „Śpiewaj razem z nami”, eliminacje woj. 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały”, Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form „Antrakt”. 

Współpraca z KSG jest dla Nas wielkim wyróżnieniem i przyjemnością. Jestem przekonany że wszelkie cele promocyjno-marketingowe założone przez Mecenasa za udziałem niniejszej Umowy, a tym samym działalności Naszej instytucji, zostaną zrealizowane i osiągnięte.

Adam Halwa
Dyrektor 
CENTRUM KULTURALNEGO w Przemyślu


Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym forum dyskusyjnym