Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Remonty zabytkowych nagrobków na przemyskich cmentarzach i w okolicy
#1
Razem ratujemy cmentarze

Życie Podkarpackie, 2009.10.28

Jak co roku wszyscy odwiedzający cmentarze z okazji Wszystkich Świętych napotkają kwestujących. Celem kwesty, którą przeprowadzają dwa towarzystwa, jest remontowanie zabytkowych nagrobków i nagrobków zasłużonych mieszkańców.

Kwestę na renowację zabytków nekropolii w Przemyślu przeprowadzają niezależnie dwa towarzystwa. Zbiórkę organizuje TPPiR oraz TUM. Oba towarzystwa stawiają sobie jednak nieco odmienne cele.

TPPiR ratuje nagrobki zasłużonych

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zbiera na dwóch cmentarzach na ratowanie zapomnianych nagrobków powstańców listopadowych, styczniowych i zasłużonych obywateli Przemyśla. Ubiegłoroczna kwesta pod auspicjami Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy TPPiR zakończyła się zebraniem kwoty 11 tys. 311 złotych. Za te pieniądze odremontowano na Cmentarzu Głównym grobowiec ks. Józefa Wiejowskiego - zasłużonego dla Przemyśla kapłana i działacza społecznego. Koszt remontu wyniósł 20 tys. złotych, z czego połowa pochodziła od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oddano także po remoncie nagrobek pułkownika Franciszka Stutzmanna oraz adwokata i burmistrza Przemyśla Stanisława Nałęcz Skałkowskiego. Oczyszczono i zabezpieczono grobowiec rodziny Popławskich z prochami powstańca styczniowego Antoniego Trzaski Popławskiego, grobowiec rodziny Sosnowskich z prochami powstańca styczniowego Michała Sosnowskiego, a także grobowiec Zygmunta Okszy Orzechowskiego z prochami kapitana Władysława Hibla.

Jak informuje przewodniczący Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy TPPiR Alicja Chruścicka, w tym roku kwesta będzie się odbywała 31 października oraz 1 i 2 listopada przy bramach Cmentarza Głównego oraz Cmentarza Zasańskiego. Wraz z członkami TPPiR kwestować będą: poseł Piotr Tomański, były europoseł Andrzej Zapałowski, radni, uczniowie technikum hotelarskiego, elektronicznego, I i II LO, członkowie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i harcerze.

TUM wybiera zabytki

Towarzystwo Ulepszania Miasta w Przemyślu postawiło na ratowanie grobowców wpisanych do rejestru zabytków. - Będziemy kwestowali 31 października i 1 listopada przy wszystkich bramach obu przemyskich cmentarzy - mówi Andrzej Juszczyk, prezes TUM. W czasie kwesty w roku 2008 TUM uzbierał 13 tys. 800 złotych, a kolejne 13 tys. dołożył Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków. Dzięki tym pieniądzom udało się wyremontować dwa zabytkowe nagrobki na Cmentarzu Głównym: nagrobek Leopolda Okszy Orzechowskiego i nagrobek Barbary Nahlik. Razem z członkami Towarzystwa Ulepszania Miasta kwestować będą: prezydent i wiceprezydenci Przemyśla, radni, pracownicy UM, posłowie do Sejmu i europarlamentu, Towarzystwo Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Towarzystwo Dramatyczne Fredreum, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X DOK, Przemyski Krąg Młodych Miłośników Starych Miast, nauczyciele i młodzież z: I i II LO, z Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, a także przemyscy artyści i dziennikarze.

Jarosław: osiemnasta kwesta

Każdy, kto odwiedzi Stary Cmentarz 1 listopada, ma okazję wesprzeć renowację jarosławskich zabytkowych nagrobków. Jak co roku uczniowie, politycy oraz działacze społeczni będą kwestować od 8 do 15 przy bramie głównej. W tym roku po raz osiemnasty uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu (którzy są organizatorami kwesty), członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także parlamentarzyści staną z puszkami przed główną bramą Starego Cmentarza. W ubiegłym roku zebrali około 8 tys. 500 zł. W sumie na odnowę zabytkowych nagrobków urząd miasta przeznaczył 10 tys. zł. - W tym roku nie odnowiliśmy kolejnych zabytkowych nagrobków. Musieliśmy usunąć zniszczenia na odrestaurowanych już kilka lat temu, ponieważ renowacja nagrobków wiąże się również z późniejszym ich utrzymaniem - wyjaśnia Jadwiga Stęchły z Urzędu Miasta w Jarosławiu. I tak pracom konserwatorskim (m.in. oczyszczeniu pomników ze szkodliwej mikroflory oraz brudu, likwidacji rys i spękań, uzupełnieniu oderwanych fragmentów, dezynfekcji, impregnacji, hydrofobizacji powierzchni) zostały poddane pomniki nagrobne z I połowy XIX w.: Brygidy z Juśkiewiczów Modrzejowskiej, Rodziny Seeligmannów i Chromych, Jana Kamińskiego oraz z II połowy XIX w.: Adeliny de Pielak Wapińskiej i Józefy z Jaroszów Wegemann. Do tej pory odrestaurowano 23 nagrobki, a podczas kwest zebrano: 77 tys. 262 zł 69 gr. Wszystkie odrestaurowane nagrobki oznaczone są stosowną informacją, można je również zobaczyć na zdjęciach wywieszonych przed główną bramą w dniu Święta Zmarłych.

(...)
Na przemyskim Rynku wystawa o cmentarnych kwestach

Nowiny, 2009.10.28
Autor: Norbert Ziętal

Wystawę nagrobków z przemyskiego Cmentarza Głównego wyremontowanych w ostatnich latach, można oglądać na fotografiach wystawionych w Rynku w Przemyślu.

Pieniądze na renowacje pochodziły z corocznych kwest, prowadzonych przez Towarzystwo Ulepszania Miasta.

Tablice stoją tuż obok głównego budynku Urzędu Miejskiego. Są na nich zdjęcia nagrobków sprzed renowacji i po tych pracach. Dodatkowo informacja o wynikach dotychczasowych kwest, od 2005 roku i wydatkach na poszczególne nagrobki.
#2
Zestawienie kwot zebranych podczas kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego.

Organizatorzy kwesty:
 • Towarzystwo Ulepszania Miasta - Przemyśl,
 • Urząd Miejski w Przemyślu.

2005
 • Kwota zebrana w czasie kwesty: 12 000 zł
 • Wkład Urzędu Miejskiego: 15 750 zł
 • Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 15 750 zł
W sumie udało się zgromadzić 43 000 zł

2006
 • Kwota zebrana w czasie kwesty: 11 400 zł
 • Wkład Urzędu Miejskiego: 12 000 zł
 • Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 18 000 zł
 • Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 148 000 zł
W sumie udało się zgromadzić 193 000 zł

2007
 • Kwota zebrana w czasie kwesty: 11 774 zł
 • Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 26 000 zł
 • Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 87 500 zł
W sumie udało się zgromadzić 126 200 zł

2008
 • Kwota zebrana w czasie kwesty: 13 893 zł
 • Wkład Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków: 13 000 zł
W sumie udało się zgromadzić 26 900 zł

Przez 4 lata (2005-2008) na ratowanie nagrobków Cmentarza Głównego udało się zgromadzić w sumie 385 074 zł, w tym:
 • z kwesty wśród mieszkańców Przemyśla: 49 067 zł
 • z dotacji Urzędu Miejskiego: 27 750 zł
 • z dotacji Podkarpackiego Konserwatora Zabytków: 72 750 zł
 • z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 235 500 zł

Dzięki zebranym funduszom udało się wyremontować 22 zabytki przemyskiej nekropolii.
#3
Rekordowa kwota zebrana podczas kwesty cmentarnej w Przemyślu

Nowiny, 2009.11.02
Autor: Norbert Ziętal

14 298,28 złotych udało się zebrać podczas kwesty organizowanej przez Towarzystwo Ulepszania Miasta.

- To największa kwota zabrana podczas kwesty organizowanej przez TUM i Urząd Miejski od pięciu lat - informuje Andrzej Juszczyk, prezes TUM.

Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane do remontu najbardziej zagrożonych zabytków Cmentarza Głównego w Przemyślu. Ich lista zostanie ustalona z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W tegorocznej kweście wzięli udział prezydent i jego zastępcy, radni przemyscy, pracownicy Urzędu Miejskiego, posłowie, członkowie Towarzystwa Ulepszania Miasta, Towarzystwa Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Towarzystwa Dramatycznego Fredreum, Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., nauczyciele i uczniowie I LO, przemyscy artyści i dziennikarze.
#4
Kolejny rekord podczas kwesty w Przemyślu

Nowiny, 2009.11.04
Autor: Janusz Motyka

Fundusz na ratowanie zapomnianych nagrobków powstańców i mieszkańców zasłużonych dla Przemyśla zasili kwota 13 838 zł 48 gr.

W tym roku kwestowano na odnowę grobów bohaterów i zasłużonych dla Przemyśla.

Tyle do dzisiaj zebrali wolontariusze, członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Przez trzy dni kwestowali przed bramami Cmentarza Głównego i Zasańskiego.

- Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję Zespołowi Szkół Ekonomicznych, Zespołowi Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych, Zespołowi Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, I i II Liceum Ogólnokształcącemu, Konwentowi Gospodarczemu i Kongregacji Kupieckiej, fajkarzom, posłowi Piotrowi Tomańskiemu, byłemu eurodeputowanemu dr Andrzejowi Zapałowskiemu, dr Marcie Trojanowskiej, radnej Lucynie Podhalicz, członkom Towarzystwa i sympatykom, a ponad wszystko dziękuje hojnym mieszkańcom za datki na realizację celu naszej kwesty - wylicza Alicja Chruścicka, koordynatorka kwesty.

Do końca listopada br. TPPiR przyjmuje wpłaty na wydzielone subkonto nr PBS O/Przemyśl 37 86 42 1155 2015 1503 2814 0002 z dopiskiem "Kwesta 2009”.
#5
Rekordowy wynik kwesty

Życie Podkarpackie, 2009.11.04.

W Przemyślu na ratowanie zabytkowych nagrobków i miejsc pochówku zasłużonych przemyślan kwestowały dwa towarzystwa. Ogółem na obu przemyskich cmentarzach zebrano ponad 28 tys. złotych.

Towarzystwo Ulepszania Miasta zanotowało rekordowy wynik kwesty. Odwiedzający groby bliskich 31 października i 1 listopada wrzucili do puszek 14 tys. 298 zł 28 gr. - Pieniądze uzyskane w tym roku przeznaczone zostaną na remont najbardziej zagrożonych zabytków Cmentarza Głównego w Przemyślu. Lista obiektów wymagających renowacji zostanie ustalona w najbliższym czasie z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - informuje Andrzej Juszczyk, prezes Towarzystwa Ulepszania Miasta. Razem z TUM kwestowali m.in. prezydent i wiceprezydenci Przemyśla, radni Przemyśla, pracownicy UM, posłowie do Sejmu i Europarlamentu, Towarzystwo Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Towarzystwo Dramatyczne Fredreum, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X DOK, nauczyciele i uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, przemyscy artyści i dziennikarze. Wśród kwestujących byli m.in. redaktor naczelny Życia Podkarpackiego Artur Wilgucki, prezes wydającego nasz tygodnik wydawnictwa Ziemia Przemyska Wojciech Mikuła, nasz współpracownik Adam Erd i kierownik działu technicznego ŻP Mariusz Kościuk.

TPPiR też z dobrym wynikiem

Bardzo dobrym wynikiem zakończyła się także kwesta przeprowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Ogółem uzbierano 13 tys. 838 zł 48 gr. - Towarzystwo dziękuje za aktywne włączenie się w akcję Zespołowi Szkół Ekonomicznych, Zespołowi Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych, Zespołowi Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, I i II Liceum Ogólnokształcącemu, przemyskiemu Konwentowi Gospodarczemu i Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, fajkarzom, drużynom harcerskim, drużynie strzeleckiej, posłowi Piotrowi Tomańskiemu, byłemu eurodeputowanemu Andrzejowi Zapałowskiemu, doktor Marcie Trojanowskiej, radnej Lucynie Podhalicz, członkom Towarzystwa i sympatykom, a ponad wszystko dziękuje hojnym mieszkańcom za datki na realizację celu naszej kwesty - zauważa Alicja Chruścicka, przewodnicząca Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy TPPiR.

A w Jarosławiu mniej

Ponad 6 tys. zł zebrali kwestujący przed bramą jarosławskiej nekropolii w dniu Wszystkich Świętych. To mniej niż w przednich latach: - Na pewno wynika to z tego, że część osób odwiedziła cmentarz już w sobotę, a my kwestowaliśmy tylko w niedzielę. Poza tym przy liczeniu zauważyliśmy, że w tym roku pojawiały się znacznie mniejsze nominały banknotów - mówi dyrektor Zespołu Szkół im. Książąt Czartoryskich Dorota Tracz, organizator kwesty. Przypomnijmy, że jarosławska kwesta organizowana jest od 18 lat, uczestniczą w niej uczniowie, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, parlamentarzyści oraz władze samorządowe. Do tej pory zebrali oni 77 tys. 262 zł 69 gr. W tym roku dokładnie 6 tys. 187 zł 83 gr. Kwota ta zasilona przez środki z budżetu miasta zostanie przeznaczona na ratowanie kolejnych zabytkowych nagrobków.

W Lubaczowie też kwestowali

1 listopada już po raz 11. prowadzona była kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na lubaczowskim Cmentarzu Komunalnym. Akcję tradycyjnie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej wspólnie z Urzędem Miasta w Lubaczowie.

Od 1999 roku za fundusze uzyskane z poprzednich zbiórek staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i wspomnianego towarzystwa, odrestaurowano ponad 40 nagrobków. Większość z nich to wspaniałe dzieła kamieniarzy z Brusna Starego, wykonane w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Jako pierwszy, w 1999 roku odnowiono krzyż nagrobny Gabriela Sycericza z 1848 roku, nagrobek rodziny Turzańskich z 1897 roku, nagrobek n.n. z figurą Matki Boskiej z początku XX wieku oraz figurę z nagrobka Marii Meder z 1938 roku.

Tegoroczna kwota znana będzie za kilka dni, wiadomo już jednak, na co zostaną przeznaczone datki. Wyremontowane zostaną dwie zabytkowe kaplice nagrobne, znajdujące się na cmentarzu przy ulicy Kościuszki.
#6
Władze Przemyśla zaopiekują się cmentarzami wojennymi

Nowiny, 2010.05.11
Autor: Norbert Ziętal

Radni przemyscy wyrazili zgodę na podpisanie z wojewodą podkarpackim porozumienia o opiece nad cmentarzami i mogiłami wojskowymi.

Dotacja wojewody wyniesie 60 tys. złotych. Za te pieniądze zostanie dokończony remont kwater żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku, rozpoczęty remont kwater żołnierzy WP poległych w latach 1945-47 oraz bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w Przemyślu.

[Obrazek: bilde?Site=NW&Date=20100510&Category=PRZ...=0&title=1]

Zaniedbany cmentarz jeńców radzieckich i włoskich przy ul. Obozowej w Przemyślu nie doczeka się w tym roku gruntownego remontu. Według szacunków, na to zadanie potrzebne byłoby 120 tys. złotych.
#7
Kwotę 40 tys. zł otrzymał Przemyśl w związku z podpisanym przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla porozumieniem w sprawie realizacji zadań powierzonych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie prac rozbiórkowo-modernizacyjnych na cmentarzu jeńców sowieckich i włoskich w Przemyślu - Nehrybce. Wykonanie ich umożliwi przeprowadzenie w przyszłości prac renowacyjnych zgodnie z projektem przebudowy cmentarza.

Źródło: http://www.przemysl.pl
#8
Urzędnicy z Przemyśla chcą porozumienia w sprawie renowacji cmentarzy

Nowiny, 2010.09.22
Autor: Janusz Motyka

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich ma działać pod patronatem prezydenta miasta Przemyśla. Na środę urzędnicy zaplanowali spotkanie organizacyjne.

- Zaprosiliśmy przedstawicieli ponad dwudziestu stowarzyszeń które mają w zakresie działania opiekę nad zabytkami - tłumaczy Beata Kot, miejski konserwator zabytków i inicjator porozumienia. W trakcie spotkania ma być zaproponowana forma współdziałania; albo jako swojego rodzaju federacji albo nawet nowego stowarzyszenia.

Zdaniem Beaty Kot celem działania Komitetu ma być coroczna organizacja kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach przemyskich z udziałem stowarzyszeń działających na terenie miasta i jej rozliczanie.

Obecnie w Przemyślu działa co najmniej dwie organizacje zajmujące się z dużym powodzeniem ratowaniem cmentarnych zabytków. Co roku ludzie nauki, kultury, miłośnicy Przemyśla kwestują z nimi na rzecz ratowania zabytków przemyskich nekropolii.
#9
Znamy wyniki KWESTY 2010 na przemyskich cmentarzach

Nowiny, 2010.11.04
AUtor: Janusz Motyka

Dokładnie 26 384,03 złotych zebrali wolontariusze Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich. Za te pieniądze będą wyremontowane kolejne zabytkowe nagrobki.

- Dziękujemy za hojność mieszkańcom Przemyśla i wszystkim darczyńcom spoza naszego miasta. Także wolontariuszom za poświęcony czas i mediom za popularyzację Kwesty 2010. Udało nam się zebrać kwotę zbliżoną do ubiegłorocznej - cieszą się Alicja Chruścicka i Liliana Kalinowska, szefowe Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich.

Na wynik po raz pierwszy pod jednym szyldem pracowali: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Towarzystwo Ulepszania Miasta, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych X D.O.K, Towarzystwo Fredreum, Towarzystwo Muzyczne, Forum Rozwoju Miasta Przemyśla, samorządowcy i przemyscy radni, znani i szanowani obywatele miasta.

Wolontariusze zbierali pieniądze od soboty do poniedziałku. Wśród kwestujących byli m.in. posłowie na Sejm Piotr Tomański i Marek Rząsa, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Matusiewicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Grażyna Stojak, prezydent Robert Choma i wiceprezydenci: dr Dariusz Iwaneczko i Wiesław Jurkiewicz, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, a także młodzież z Technikum Ekonomicznego im. K.Baczyńskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego, Technikum Elektronicznego i Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych.

Honorowy patronat nad tegoroczną kwestą sprawował prezydent Przemyśla Robert Choma.
#10
Niestety przykra informacja..


Cytat:Przemyśl: Zniszczyli zabytkowe nagrobki

Nagrobek rodziny Hildebrandtów oraz przyległy, w którym nie wiadomo kto jest pochowany, zostały okradzione z metalowych ozdobnych elementów - podało Radio Rzeszów.

Zakwalifikowane do odnowienia nagrobki na Cmentarzu Głównym, nie zostaną wyremontowane. Złodzieje zabrali z tych nagrobków najcenniejsze fragmenty. Dwa zdewastowane nagrobki wpisane były na listę zabytków.

Prezes spółki Przemyskie Gospodarstwo Komunalne, która administruje miejskimi cmentarzami powiedział Radiu Rzeszów ,iż ochrona cmentarnych zabytków przed wandalami i złodziejami jest bardzo trudna. Do prac na cmentarzu zatrudniono kilka osób. Nie są one w stanie nieustannie dozorować obszar 22 hektarów i pilnować ponad 4 tysięcy nagrobków.

żródło: http://przemysl.naszemiasto.pl/artykul/6...,id,t.html
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości