Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Remont dawnego Klubu Garnizonowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
#30
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z dnia 17 listopada 2000 roku, nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art.53.ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z dnia 10 maja 2003 roku, nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek: Gminy Miejskiej Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl - w dniu 24 listopada 2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:
  1. Zmiana sposobu użytkowania dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego na Bibliotekę Publiczną (przebudowa budynku głównego, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa tzw. "dobudówki").
  2. Zmiana sposobu użytkowania tzw. "Bramy Rycerskiej" na kawiarnię i czytelnię wraz z jej przebudową.
  3. Realizacja parkingu oraz obiektów małej architektury na dz. nr: 1136/1, 1136/2 i 1139 obr 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu
Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego, w budynku przy ul. Matejki 1 w Przemyślu - w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Wiadomości w tym wątku
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez hyniks - 16-07-2010, 16:43
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez Ruzyk - 31-07-2010, 0:42
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez arex - 03-08-2010, 14:54
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez Nomad - 03-08-2010, 23:06
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez Snoopy - 03-08-2010, 21:55
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez Nomad - 07-08-2010, 10:37
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez arex - 08-08-2010, 7:41
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez Shadgo - 08-08-2010, 21:09
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez manex - 25-09-2010, 21:55
RE: Kino w byłym Klubie Garnizonowym - przez manex - 26-09-2010, 9:43
RE: Biblioteka Publiczna w byłym Klubie Garnizonowym - przez Wujek Samo Zło - 01-12-2010, 13:35Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości