Forum Przemyskich Inwestycji
Remonty kamienic, willi, budynków itp. - Wersja do druku

+- Forum Przemyskich Inwestycji (https://frp.com.pl/forum)
+-- Dział: Architektura i Estetyka Miasta (https://frp.com.pl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Dział: Remonty zabytków (https://frp.com.pl/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Wątek: Remonty kamienic, willi, budynków itp. (/showthread.php?tid=97)RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - hmm - 23-12-2011

Zbliżamy się nieuchronnie do końca roku więc stosowne wydaje się ostateczne podsumowanie remontów za rok 2011.

Remonty elewacji:

3 Maja 43/Lelewela 1
Dworskiego 3
Dworskiego 10
Dworskiego 16
Dworskiego 20
Dworskiego 34/Tarnawskiego 2
Dworskiego 56
Franciszkańska 21
Franciszkańska 27
Grunwaldzka 19
Grunwaldzka 25/27
Grunwaldzka 41A
Jagiellońska 12
Kasprowicza 30
Kazimierzowska 22
Kazimierzowska 28
Kopernika 54
Lwowska 3
Mickiewicza 17
Mickiewicza 19
Okrzei 4
Piotra Skargi 6
Plac Konstytucji 5
Plac na Bramie 8
Rynek 7
Śnigurskiego 16-18 elewacje od podwórza
Tarnawskiego 18/20
Tuwima 1
Władycze 2

Remont dworca PKP
Rewitalizacja Zamku Kazimierzowskiego i Parku Miejskiego
Zakończenie I etapu prac podziemnej trasy turystycznej i rozpoczęcie etapu II

Remonty dachów/kominów:

Dworskiego 9
Grunwaldzka 24
Okrzei 8
Piłsudskiego 3
Słowackiego 43
Wodna 7

Obiekty sakralne i będące własnością kurii:

Budynek Przemyskiej Kapituły Metropolitarnej Obrządku Łacińskiego, Kapitulna 2
Muzeum Archidiecezjalne, Plac Katedralny 2 i 3 wraz z dobudową kolejnego skrzydła i utworzeniem ogrodów na przyległym terenie
Collegium Vicariorum, Zamkowa 3
Remont wieży katedralnej z udostępnieniem do zwiedzania
Prace w podziemiach bazyliki archikatedralnej z zamiarem udostępnienia do zwiedzania
Bazylika Archikatedralna - elewacja nad wejściem głównym

Remont dachu i sygnaturki kościoła św. Trójcy
Ukończenie renowacji polichromii w kościele salezjanów
Remont ołtarza głównego w kościele franciszkanów

Pałac Biskupów Greckokatolickich, Plac Czackiego 1

Obiekty edukacyjne:

Gimnazjum Nr 2, Ratuszowa 1
Zespoł Szkół Ogólnokształcących im. M. Szaszkiewicza w Przemyślu, Smolki 10
Wyższa Szkoła Prawa i Administacji, Wybrzeże Jana Pawła II 2

Pomijam pracę mniej spektakularne, choć równie istotne, a przy tym często bardzo kosztowne jak chociażby wykonanie izolacji pionowej i poziomej w kościołach św. Trójcy i salezjanów czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w wielu obiektach.
Pełna lista dostępna jest na 18 podstronie w wykazie przyznanych dotacji ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Remonty których możemy spodziewać się w przyszłym roku z listy z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej jeszcze z tego roku:

Grunwaldzka 3, 3a
Dworskiego 36
Mickiewicza 23
Mickiewicza 40
Piłsudskiego 3
Piotra Skargi 10
Rejtana 4
Rynek 19
Słowackiego 18
Serbańska 13
Smolki 13
Śnigurskiego 16-18
adaptacja kompleksu dawnego Klubu Garnizonowego przy ul. Grodzkiej


W kontekście remontów wspominało się też w prasie o Dworskiego 60 i Jagiellońskiej 27.

No i oczywiście nie wiemy co znajdzie się na przyszłorocznych listach z dofinansowaniem unijnym i konserwatorskim. Oby były co najmniej równie obfite jak tegoroczne.
A może ktoś ma jakieś przecieki czy PGM i Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów szykują jakąś ofensywę?


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Kostek - 28-12-2011

Mnie zastanawia jedna sprawa. Wg "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2009-2015" w latach 2010-2012 gruntownej konserwacji miał podlegać kościół Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej (nie mylić z Reformatami). Na ten cel wg tegoż dokumentu na to przedsięwzięcie miała zostać przeznaczona kwota blisko 12 milionów złotych (wg cen obowiązujących w momencie sporządzania Programu). Jednak od wielu lat przy tej perełce stylu rokoko niewiele się robi, dlatego też mam pytanie do - czy ktoś z Was orientuje się czy w budżecie miasta i konserwatora wojewódzkiego jest przeznaczona jakaś kwota na remont kościoła Franciszkanów ?


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - szeggy - 28-12-2011

Remont trwa wewnatrz kosciola tj. oltarza moze to jest ta "gruntowna konserwacja"


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - PatricBateman - 28-12-2011

Wczorajsze miłe zaskoczenie, ulica Tuwima 1:

[Obrazek: dsc02.jpg]

i wszystkie widoczne na zdjęciu kamienice wyremontowane Smile

[Obrazek: dsc006602.jpg]RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Argad - 29-12-2011

Ładnie, ale polskim akcentem muszę ponarzekać. Dlaczego szare? Smile


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - spyDH - 29-12-2011

(29-12-2011, 13:52)Argad napisał(a): Ładnie, ale polskim akcentem muszę ponarzekać. Dlaczego szare? Smile

A właśnie mnie to zastanawia, dlaczego większość kamienic odnawia się na kolor biały i zółty, na których widać po niedługim czasie bród itd. Czy nie można na takie kolory odrestaurowywać kamienic ( kremowy, brąz itp)

(02-11-2009, 18:12)Snoopy napisał(a): Oto kolejne odnowione budynki z tamtego rejonu Smile

a tutaj "Willa Elżbieta" u zbiegu ul. Puszkina i Prusa.

[Obrazek: 10hkksg.jpg]

[Obrazek: 2vsmg74.jpg]RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - mielu - 30-12-2011

Miliony na ratowanie zabytkówAnna Gorczyca
29.12.2011 , aktualizacja: 29.12.2011 15:56
A A A Drukuj
Podkarpacie będzie miało 10 milionów złotych na ochronę zabytków. To najwyższa dotacja w kraju.
Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, będzie je dzielił podkarpacki konserwator ochrony zabytków. Nabór wniosków na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów rozpocznie się za kilka dni, w styczniu i potrwa do końca lutego. Właściciele i użytkownicy zabytków mogą otrzymać wsparcie w wysokości najczęściej 50 proc. W szczególnych wypadkach finansowanie remontu sięga do 100 proc., m. in. przy wybitnej wartości historycznej obiektu. - Przy rozstrzyganiu, kto otrzyma wsparcie, brana jest pod uwagę głównie wartość zabytku i rodzaj najpilniejszych prac, ale także zaangażowanie wnioskodawcy w renowację zabytkowego obiektu - mówi dr Grażyna Stojak, podkarpacki konserwator zabytków.

Dr Stojak zapowiada, że część pieniędzy z przyznanej Podkarpaciu kwoty, zostanie przeznaczona m. in. na ratowanie XVIII-wiecznej cerkwi w Liskowatem. Jest to jedna z dwóch znajdujących się poza skansenem cerkwi bojkowskich. Druga cerkiew tego typu znajduje się w Smolniku. Cerkwie bojkowskie mają wyraźnie zaznaczony podział na nawę, babiniec i prezbiterium. Zostały zniszczone po wysiedleniach w ramach Akcji Wisła.

- Cerkiew w Liskowatem została już zinwentaryzowana przez wolontariuszy, w ramach wniosku polsko-norweskiego, którzy przygotowali też kompleksowy projekt jej konserwacji. Poszukujemy użytkownika obiektu, który rozpocznie i przeprowadzi remont - powiedziała Stojak. Natychmiastowego remontu wymaga jedna z trzech stożkowatych kopuł cerkiewnych na wieży. Zdaniem dr Stojak najkorzystniejsze byłoby przywrócenie pierwotnej funkcji, czyli pełnienia kultu religijnego, ale możliwe jest także zaadaptowanie cerkwi na placówkę kulturalną.

W przyszłym roku kontynuowany będzie remont cerkwi w Radrużu, która stała się oddziałem Muzeum Kresów w Lubaczowie i jest już udostępniona zwiedzającym. Udało się zainstalować systemy antypożarowe, przeprowadzić pełną konserwację polichromii. Do świątyni wrócił z muzeum w Łańcucie zabytkowy ikonostas ze składnicy w Łańcucie. W nadchodzącym roku planowana jest organizacja koncertów muzyki cerkiewnej w zabytkowych wnętrzach świątyni oraz konserwacja ikonostasu.

Wojewódzki konserwator zabytków zabiega o wpisanie tej cerkwi na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. - Dokumenty w tej sprawie trafiły już do Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Warszawie, który z kolei przesłał wniosek do UNESCO i w chwili obecnej oczekujemy na międzynarodową ekipę ekspertów do oceny wniosku - zauważyła konserwator. Na liście Światowego Dziedzictwa znajdują się dwa obiekty z Podkarpacia - XV-wieczne drewniane kościoły w Bliznem i Haczowie.

W przyszłym roku będą kontynuowane prace przy nowoodkrytych kryptach w podziemiach przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Plany zakładają, że w przyszłości będzie można było dojść do Rotundy Św. Mikołaja. W tym roku odkryto dwie, dotychczas nieznane krypty biskupie.

Kwota, która w przyszłym roku będzie przeznaczona na ochronę zabytków jest zbliżona do kwoty którą wydano w tym roku.

W 2010 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał na ochronę zabytków na Podkarpaciu 9,6 mln zł. Dotacje wynosiły od pięciu do 200 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na remont kościołów, cerkwi, klasztorów, dzwonnic oraz na konserwację zabytków ruchomych.
RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - spyDH - 21-01-2012

To chyba jakieś nieporozumienie... Mickiewicza 17:

[Obrazek: img0377lr.jpg]RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - hmm - 02-02-2012

http://www.przemysl.pl 31.01.2012

Cytat:Znamy wykonawcę robót w kompleksie powojskowym przy ul. Grodzkiej

27 stycznia br. podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną". Dokument podpisali przedstawiciele wyłonionej w wyniku przetargu firmy, tj. Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDEXIM S.A. oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz.

Inwestycja jest została przewidziana do dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. (ok. 68% kosztów kwalifikowanych). Wartość robót przewidzianych umową podpisaną z firmą BUDEXIM S.A. to 9.954.000,00 zł. brutto. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na dzień 16.09.2013 r.RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - hmm - 04-02-2012

http://www.nowiny24.pl 4.02.2012

Cytat:10 mln zł na zabytki na Podkarpaciu

Taką kwotę przeznaczy w tym roku Małgorzata Chomycz, wojewoda podkarpacki, na ratowanie zabytków. To największa kwota w skali kraju.


Do 29 lutego właściciele i osoby zarządzające zabytkami mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Sięgać po nie mogą samorządy, stowarzyszenia i fundacje. Dotacja może wynosić nawet ponad połowę kosztów inwestycji pod warunkiem, że w grę wchodzi zabytek o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej lub należy zastosować skomplikowaną technologię, aby przywrócić mu świetność. Wnioski można składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przy ul. Jagiellońskiej 29 w Przemyślu.

Najpilniejsze zadania konserwatorskie w tym roku to kontynuacja prac przy podziemiach i w Archikatedrze w Przemyślu oraz przy kompleksowym wystroju wnętrza kościoła farnego w Krośnie. Prace konserwatorskie będą też prowadzone we wnętrzu odrestaurowanych cerkwi w Rudce i Zadąbrowiu, a także przy ikonostasie z cerkwi w Radrużu i przy zespole XVII-wiecznych ikon z cerkwi w Świątkowej Małej. Rozpoczną się też przy walących się cerkwiach w Chyrzynce, Kotowie i Wyszatycach.