Forum Przemyskich Inwestycji
Remonty kamienic, willi, budynków itp. - Wersja do druku

+- Forum Przemyskich Inwestycji (https://frp.com.pl/forum)
+-- Dział: Architektura i Estetyka Miasta (https://frp.com.pl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Dział: Remonty zabytków (https://frp.com.pl/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Wątek: Remonty kamienic, willi, budynków itp. (/showthread.php?tid=97)RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Gała - 04-11-2009

Idąc dzisiaj Dworskiego zauważyłem, że odnowiona została elewacja kamienicy nr 13. Daje to przedsmak tego, jak powinna wyglądać ta ulica po remoncie stojących przy niej kamienic.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Gała - 05-11-2009

Jak ostatnio zauważyłem w Przemyślu wyremontowano sporo szkół.Tu podaję te, na które zwróciłem uwagę, mieszczące się w zabytkowych budynkach szkoły podstawowe przy Konarskiego, Sienkiewicza oraz na Władyczu.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - cr500r - 05-11-2009

Szkoła podstawowa nr 4 - nowe okna i cała elewacja.Postaram się o fotki.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Snoopy - 06-11-2009

Świeżo odnowiona kamienica przy. ul. Dworskiego (po lewej stronie, tuż za ul. Rejtana)

[Obrazek: f51ud.jpg]

Kamienica przy ul. Mickiewicza przylegająca do terenu Kościoła O.O. Reformatów
PO [Obrazek: abt1mf.jpg] PRZED [Obrazek: 27ycrk2.jpg]

Zdjęcie PRZED pochodzi z forum skyscrapercity.com i jest autorstwa forumowicza MarcinK.


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Snoopy - 16-11-2009

Świeżo odremontowana kamienica zlokalizowana u zbiegu ul. 3-go Maja i Krasińskiego.

[Obrazek: 2ilkiub.jpg]

[Obrazek: 2nk50l2.jpg]


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Gała - 16-11-2009

(16-11-2009, 14:55)Snoopy napisał(a): Świeżo odremontowana kamienica zlokalizowana u zbiegu ul. 3-go Maja i Krasińskiego.
Jak pisze dr Mieczysław Orłowicz w swoim Ilustrowanym przewodniku po Przemyślu i okolicy ta "kamienica (...) należy do najstarszych na Zasaniu; w połowie XIX wieku mieściła się tu przemyska poczta, a jej ruch był wówczas tak słaby,że zaspokajało go dwóch urzędników i trzech listonoszów".


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Snoopy - 16-11-2009

(16-11-2009, 15:10)Gała napisał(a): Jak pisze dr Mieczysław Orłowicz w swoim Ilustrowanym przewodniku po Przemyślu i okolicy ta "kamienica (...) należy do najstarszych na Zasaniu; w połowie XIX wieku mieściła się tu przemyska poczta, a jej ruch był wówczas tak słaby,że zaspokajało go dwóch urzędników i trzech listonoszów".

Dla odzwierciedlenia powyższego wrzucam fotki odnalezione i zebrane na stronie: niezgoda.pl

"Przemyśl, róg ul. 3 Maja i Ogrodowej (obecnie Krasińskiego) w roku 1901"
[Obrazek: po0.jpg]

"Przemyśl, róg ul. 3 Maja i Ogrodowej (obecnie Krasińskiego) - lata 50te."
[Obrazek: po11.jpg]


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Wujek Samo Zło - 25-01-2010

Przed soborem w Przemyślu staną rzeźby ewangelistów

Nowiny, 2010.01.25
Autor: Dariusz Delmanowicz

Przed wejściem do greckokatolickiego soboru archikatedralnego pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu staną rzeźby 4 ewangelistów.

W tym roku planowana jest przebudowa schodów prowadzących do soboru, czyli dawnego kościoła jezuitów. Zostaną one poszerzone w dolnej części, a także zyskają nową, granitową nawierzchnię.

Przed świątynią staną rzeźby 4 ewangelistów autorstwa lwowskiego artysty Juliana Markowskiego. Do II wojny światowej zdobiły one wejście do kościoła karmelitów - niegdyś tutejszej greckokatolickiej katedry.

Projekt zmian zatwierdził podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków w Przemyślu.

[Obrazek: bilde?Site=NW&Date=20100125&Category=PRZ...=0&title=1]


RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Wujek Samo Zło - 27-01-2010

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla".

Data publikacji: 2010-01-26

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. póż. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) w związku z wnioskiem Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu z dnia 18.01.2010r. (data wpływu 19.01.2010r.) bez znaku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla" na terenie działek nr 805, 846, 1591, 1624, 735, 639, 567, 570, 571, 1012, 872, 945, 709 obr. 207, dz. nr 1689, 1627, 1710, 1703 obr. 205 jednostka ewidencyjna Przemyśl.

informuję

  1. W dniu 19.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla" na terenie działek nr 805, 846, 1591, 1624, 735, 639, 567, 570, 571, 1012, 872, 945, 709 obr. 207, dz. nr 1689, 1627, 1710, 1703 obr. 205 jednostka ewidencyjna Przemyśl

  2. Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, w formularzu A pod numerem 2010/A/0003.

  3. Strony mogą się zapoznać z wnioskiem w Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 10A w pokoju 310 w godz. pracy tut. Urzędu od godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godziny 8.00 do godz. 16.00.RE: Remonty kamenic, willi, budynków itp. - Abrakadabra - 05-04-2010

Remont elewacji kamienicy przy ulicy Kazimierzowskiej:

[Obrazek: p1040336ht.jpg]

[Obrazek: p1040337w.jpg]