Autobus miejski w Twoich kolorach – rozstrzygnięcie konkursu

Forum Rozwoju Przemyśla przedstawia wyniki konkursu „Autobus miejski w Twoich kolorach” oraz projekty malowania autobusów, które wzięły udział w konkursie.

Konkurs został przeprowadzony w celu wyłonienia kilku koncepcji malowania przemyskich autobusów, które dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu będą posiadały charakter opiniodawczy przy wyborze ostatecznej wersji kolorystyki pojazdów. Prace cechowały się oryginalnością, nowatorskim podejściem do tematu, a także nawiązaniem do barw Flagi Miasta Przemyśla oraz logo „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”.

Do konkursu zostało zgłoszonych 10 prac przesłanych przez 4 autorów. Głosowanie odbywało się w 3 ankietach, w każdej z nich zaprezentowano wszystkie projekty. Przeprowadzenie głosowania oddzielnie na 1, 2 i 3 miejsce wynikało z ograniczeń technicznych ankiety. Stowarzyszenie chciało umożliwić głosującym wybranie 3 najciekawszych prac ze wskazaniem przez głosującego, na które punktowane miejsce dana praca zasługuje. Ze względów technicznych ankieta dostępna była tylko dla osób zarejestrowanych, wobec czego umożliwiono oddawanie głosów także innym zainteresowanym w postaci wpisu gościa z podaniem jego wyboru. W związku z powyższym wyniki konkursu są sumą głosów użytkowników zarejestrowanych i wpisów gości.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców konkursu i ich prace:

1 miejsce. Projekt Pani Małgorzaty Janigi – autorka przedstawiła 2 projekty przesłane jako jedno zdjęcie – zwycięska projekt to autobus w kolorze niebieskim.

Zwycięski projekt Pani Małgorzaty Janigi

2 miejsce. Projekt PatricBateman’a

Drugie miejsce - projekt użytkonika

3 miejsce. Projekt Piasta

Trzecie miejsce - projekt użytkonika

W konkursie udział wzięli także członkowie stowarzyszenia w związku z małą ilością nadesłanych prac. W związku z tym nagrody za 2 i 3 miejsce zostaną przekazane na rzecz wybranej instytucji pożytku publicznego.

Zadaniem inicjatywy „Pomalujmy przemyskie autobusy” oraz ogłoszonego konkursu „Autobus miejski w Twoich kolorach” jest zmiana wyglądu przemyskich autobusów komunikacji miejskiej. Konkursowi przyświecały następujące cele:

  • Ujednolicenie kolorystyki autobusów komunikacji miejskiej, która powinna być oryginalna i mogłaby stanowić wizytówkę  przewoźnika i miasta. Szczegółowe powody zostały  określone w artykule „Pomalujmy przemyskie autobusy” na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  • Promocja miejskiej komunikacji autobusowej jako środka komunikacji sprzyjającego zmniejszeniu ruchu ulicznego i emisji spalin, szczególnie w zabytkowej części miasta.
  • Rozpowszechnienie kampanii reklamowej „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” realizowanej przez Gminę Miejską Przemyśl, poprzez umieszczenie logo „Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl” na ścianach autobusu.
  • Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zaangażowanie w sprawy Samorządu.

Inicjatywa miała pokazać zainteresowanie mieszkańców miasta wyglądem autobusów MZK i koniecznością wprowadzenia zmian w tym zakresie. Członkowie stowarzyszenia mają nadzieję, że biorące udział w konkursie projekty malowania autobusów oraz opinia mieszkańców wyrażona w głosowaniu przyczynią się do podjęcia decyzji zmierzających do realizacji powyższych celów.

Przy okazji głosowania na najlepsze prace konkursowe biorąc pod uwagę ich charakter opiniodawczy dla Zarządu MZK przy wyborze szaty graficznej autobusów przeprowadzono także dodatkową ankietę. Jej celem było zebranie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy jesteś  za tym, aby ujednolicić barwy autobusów MZK?

o Zdecydowane TAK

2. Czy jesteś za tym, aby zastosować jeden z przedstawionych w konkursie projektów jako wzór nowego malowania?

o Zdecydowane TAK

3. Czy jesteś za tym, aby do opracowania wzoru nowego malowania zastosować propozycje (w całości lub części) przedstawione w pracach konkursowych?

o Zdecydowane TAK

4. Czy jesteś za pozostawieniem dotychczasowego tradycyjnego malowania autobusów MZK, czyli czerwono-kremowego?

Przykład:o Zdecydowane NIE

5. Czy jesteś  za zakazem oklejania autobusów reklamami komercyjnymi?

o Odpowiedzi na TAK i na NIE z komentarzami

6. Czy dopuszczasz możliwość przeznaczenia części powierzchni autobusów na reklamę?

o Odpowiedzi na TAK i na NIE z komentarzami

7. Czy w przypadku całkowitego lub częściowego ograniczenia oklejania reklamami powierzchni autobusu godzisz się na zwiększenie dofinansowania działalności MZK z budżetu miasta?

o Odpowiedzi na TAK i na NIE z komentarzami

Z odpowiedziami na tą  ankietę i komentarzami można się zapoznać na stronie naszego forum w wątku „Ankieta dotycząca inicjatywy Pomalujmy przemyskie autobusy”.

Poniżej przedstawiamy pozostałe prace biorące udział w konkursie.

Jako pierwsze przedstawimy jednak prace, które nie zostały dołączone do ankiet,  chociaż mogły wziąć udział w głosowaniu.


 

Członkowie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla serdecznie przepraszają autorów powyższych prac.

 

Praca autorstwa użytkownika

Praca autorstwa użytkownika Praca autorstwa użytkownika

Praca autorstwa użytkownika Praca autorstwa użytkownika
Niestety nie zauważyliśmy faktu nadesłania projektów przez 3 autorów. Stało się tak, ponieważ wysłane przez Państwa wiadomości z poczty „Interia.pl” uznane zostały przez pocztę „GMail” jako spam, przez co nikt z członków FRP nie widział ich w dziale „Odebrane listy”. Zgodnie z regulaminem konkursu Stowarzyszenia miało prawo wybrać z pośród nadesłanych prac najciekawsze projekty do drugiego etapu konkursu kierując się oryginalnością projektu i nowatorskim podejściem do tematu. Państwa prace zostałyby zakwalifikowane do II etapu. Niestety zauważyliśmy Państwa wiadomości dopiero trzeciego dnia trwania głosowania, czego bardzo żałujemy i jeszcze raz przepraszamy autorów pominiętych prac oraz głosujących, którzy mogli być zainteresowani dodatkowymi projektami.

Chcemy podkreślić,  że jednym z głównym celów inicjatywy „Pomalujmy przemyskie autobusy” jest zmiana wizerunku autobusów MZK poprzez ujednolicenie kolorystyki autobusów komunikacji miejskiej, która powinna być oryginalna i mogłaby stanowić wizytówkę  przewoźnika i miasta. Do tego niezbędne było zaangażowanie ludzi, którym na tym zależy, a w szczególności autorów projektów malowania autobusów. Nie było, więc naszą intencją zorganizowanie konkursu dla ograniczonej grupy uczestników.

Przypominamy, że prace konkursowe mają charakter opiniodawczy dla Zarządu MZK przy ostatecznym wyborze malowania nowych autobusów. W związku z tym nie jest powiedziane, że najlepsza wg głosujących praca zostanie wykorzystana jako nowy wzór malowania. Dlatego też w piśmie skierowanym do Prezesa MZK dnia 02.04.2010 roku oprócz przedstawienia 3 najlepszych prac załączyliśmy także pozostałe projekty w tym nieszczęśliwie pominięte prace 3 autorów.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Przemyśla wierzy, że nie zostaną zmarnowanie efekty inicjatywy i zaangażowanie mieszkańców miasta wspierających tą akcję. Mamy nadzieję, że cała akcja, prace konkursowe i zainteresowanie mieszkańców przyczynią się do realizacji celów stawianych inicjatywie Stowarzyszenia.


Zapraszamy do dyskusji, na ten temat na naszym forum dyskusyjnym